Bror Ernst Hannibal Schildt

Bror Ernst Hannibal Schildt

Bror Ernst Hannibal Schildtille

Päivämäärä: 
6.6.1843
Helsingissä 6.6.1843   Hra Maisteri Schildt Kuopiossa   Hyvä Veli!    Luottaen vanhaan toveruuteemme ja sen aikana saamiini kokemuksiin olen erityisesti iloinnut sen uusiutumisesta. En ole toistaiseksi oppinut tuntemaan muita henkilösuhteita kuin suhteet hyviin ystäviin ja nuoriin mieliin, ja olisi ollut epämiellyttävää, jos nyt olisi täytynyt näyttää epävarmalta ja jättää tulevaisuuden huoleksi se, syntyykö luottamusta vai ei. Nyt kuitenkin tiedän varmasti, että meidän ilmeemme ovat iloiset ensimmäisestä hetkestä saakka, ja vanhan hyvän toveruutemme säilyttäminen niin kauan kuin olosuhteet...
Asiat: 

Bror Ernst Hannibal Schildtille

Päivämäärä: 
24.4.1857
Helsingissä 24.4.1857   Veli Schildt!    Viimeksi lähettämäsi ystävälliset rivit ilahduttivat minua suuresti. Yhdistän kiitokseen muistamisestanne ystävälliset terveiset vaimoltani ja itseltäni. Kuten huomaat, tämä on sovinnollinen liikekirje ja koskee laajakantoisia liikeasioita. Samanlaiset asiakirjat kuin oheen on liitetty on lähetetty paikkakunnallenne eversti v. Kraemerille. Ota siis yhteys häneen ja neuvotelkaa keräyksen järjestämisestä siellä ja ympäröivällä maaseudulla. Hollolaan ja Hartolaan on lähetetty erilliset toimeksiannot. Tarkoituksena olisi, että kaupunkeihin perustettaisii...
Paikat: