Virkakirje

Virkakirje

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 25.9.1848

Päivämäärä: 
25.9.1848
Nöyrin esitys!   Kun olen erinäisten seikkojen takia joutunut jo 11. syyskuuta matkustamaan tälle paikkakunnalle esittääkseni täällä akateemisen opinnäytteen ja ne neljätoista päivää, jotka voin tällaista tarkoitusta varten olla virkatehtävistäni vapaana, ovat jo kuluneet, ilmoitan asiasta kunnioittavimmin korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille samalla nöyrästi anoen, että saisin olla edelleenkin virkavapaana ensi lokakuun 5. päivään saakka, jonka ajan vt. vararehtori maist. Perander on lupautunut hoita...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 19.3.1849

Päivämäärä: 
19.3.1849
Nöyrin esitys!   Kun varsin usein on käynyt niin, että täkäläisen yläalkeiskoulun opetushenkilökunnan palkkalaskelmat ovat olleet niin epämääräisiä tai virheellisiä, että neljännesvuosipalkat on ainoastaan asianomaisen talouspäällikön erityisen hyväntahtoisuuden ansiosta saatu nostetuksi ja viranhoitajien käytettäväksi, ja kun nyt erityisesti viimeksi eräytyneet kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen palkat on merkitty virkakohtaisiksi eikä niitä ole osoitettu nimeltä mainitulle viranhaltijalle tai viran hoitajalle ja tästä syystä palkkojen nostamisessa on jälleen jouduttu hankalaan tilant...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1849

Päivämäärä: 
23.4.1849
Nöyrin esitys!   Nöyräksi vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjelmään nro 373 tämän kuun 14. päivältä minulla on kunnia ilmoittaa seuraavaa: Täkäläisen yläalkeiskoulun ensimmäisen kollegan virassa oli syyskuuhun 1846 saakka silloin kuollut kirkkoherra Johan von Becker, ja palkka maksettiin hänen kuolinpesälleen toukokuun 1. päivään 1847 saakka. Mainittua virkaa hoiti osan kevätlukukaudesta 1846 vt. venäjänopettaja A. E. Rongain. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoiti ylioppilas A. E. Olsoni. Kevätlukukaudella 1847 sitä hoiti kollega, maist. J. E. Blom. Saman vuoden syyslukukaudella sitä hoit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 30.4.1849

Päivämäärä: 
30.4.1849
Nöyrin anomus!   Anon Korkeimmin Kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti Kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin, että minulle sangen suopeamielisesti suotaisiin niitä järjestelyjä varten, jotka aiheutuvat aikomastani virkaerosta ja paikkakunnalta muuttamisesta, vapautus opetustyöstä Kuopion yläalkeiskoulun neljännellä luokalla alkavan toukokuun 15. päivästä lähtien lukukauden loppuun, minkä ajan hra tohtori M. J. Lindforss on sitoutunut hoitamaan mainitun opetuksen, sekä yhtä suopeamielisesti lupa luovuttaa tarvittaessa rehtorinviran ho...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 7.9.1849

Päivämäärä: 
7.9.1849
Nöyrin esitys!   Samalla kun minun on kaikkein nöyrimmästi ilmoitettava korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että joutuessani yksityisten asioideni takia olemaan poissa paikkakunnalta syyslukukauden alkaessa herra vararehtori, maist. H. G. Perander on hoitanut rehtorin tehtäviä ja tohtori J. M. Lindfors, joka korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin suostumuksella viime kevätlukukauden lopussa huolehti virkaani kuuluvasta opetuksesta, on hoitanut samaa tehtävää, rohkenen yhtä nöyrästi ilmoittaa,...
Paikat: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

Päivämäärä: 
17.9.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen kuten myös Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli   Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani Kuopion yläalkeiskoulussa kuluvan syyslukukauden ajaksi, koska joudun yksityisten asioitteni takia välttämättä tekemään pitkähkön matkan sen aikana ja opetuksen tasaisen edistymisen kannalta on edullisempaa, että tätä opetusta ja siitä huolehtimista hoitavat keskeytyksettä samat henkilöt; ja pyydän yh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Eroanomus Porvoon tuomiokapitulille 9.10.1849

Päivämäärä: 
9.10.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen! samoin kuin Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli!   Anon nöyrimmin Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta sangen suopeamielistä vapautusta virastani Kuopion yläalkeiskoulun rehtorina ja pyydän yhtä nöyrästi sangen suopeamielistä todistusta virkatoimieni hoitamisesta ja elämäntavoistani. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ku...
Paikat: 

Alexandra Soldanille

Päivämäärä: 
5.1.1850
Ehdotan nöyrimmin, että mikäli tutkinto [Kuopion tyttökoulussa] järjestetään tänään se aloitetaan klo 4 ip. ja ensiksi ovat vuorossa nuoremmat oppilaat ja myöhemmin illalla jatketaan vanhempien tutkinnolla. Koska kuitenkin on pelättävissä, ettei paikalle saavu ketään opettajistoon kuuluvaa kuulijaa, lienee edullisempaa joko pitää tänään tutkinto vain nuoremmille tai siirtää koko tutkinto huomiseen iltapäivään, jolloin julkisissa oppilaitoksissa ei anneta opetusta eikä pidetä tutkintoja. Menetelläänpä kummalla tavalla tahansa, minulla on kunnia saapua paikalle; en kuitenkaan pääse tänään tul...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kuopion raastuvanoikeudelle 4.7.1850

Päivämäärä: 
4.7.1850
Todistan täten ottaneeni vastaan Kuopion kunnianarvoisan raastuvanoikeuden minulle osoittaman haasteen ja kehotuksen valvoa saatavani ruokatavarakauppias C. Backmanilta ennen kuin kello on 12 tulevan lokakuun 14. päivänä. Helsingissä 4. heinäkuuta 1850. Joh. Vilh. Snellman    
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Mathias Weckströmille

Päivämäärä: 
24.1.1852
24.1.1852   S[alvo] T[itulo] H[onoris] [Arvoisa vastaanottaja]   Herra M. Weckström  Helsinki   Kauppaneuvos Borgströmin ollessa matkalla Loviisassa minulla on kunnia hänen toimeksiannostaan lähettää herroille oheinen suunnitelma, johon on tehty muutoksia herrojen toivomusten mukaisesti lukuun ottamatta herrojen ehdotusta pysyvistä johtajista sekä Seurahuoneen ja Kaivohuoneen johtokunnille ehdotettua oikeutta osallistua johtajien valintaan. Johtokunnan jäsenmäärästä tulee joka tapauksessa niin suuri, että päätösvaltaisen enemmistön kokoaminen samaan aikaan samaan paikkaan saattaa osoittautu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: