Perander, Henrik Gottlieb

Perander, Henrik Gottlieb

1818–1893. Filosofian kandidaatti ja maisteri 1840. Yläalkeiskoulun opettaja Helsingissä 1842. Rehtori i Heinola 1848. Rehtori Kuopiossa 1851. Latinan lehtori Kuopion lukiossa 1858–80.

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 25.9.1848

Päivämäärä: 
25.9.1848
Nöyrin esitys!   Kun olen erinäisten seikkojen takia joutunut jo 11. syyskuuta matkustamaan tälle paikkakunnalle esittääkseni täällä akateemisen opinnäytteen ja ne neljätoista päivää, jotka voin tällaista tarkoitusta varten olla virkatehtävistäni vapaana, ovat jo kuluneet, ilmoitan asiasta kunnioittavimmin korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille samalla nöyrästi anoen, että saisin olla edelleenkin virkavapaana ensi lokakuun 5. päivään saakka, jonka ajan vt. vararehtori maist. Perander on lupautunut hoita...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 30.4.1849

Päivämäärä: 
30.4.1849
Nöyrin anomus!   Anon Korkeimmin Kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Korkeasti Kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin, että minulle sangen suopeamielisesti suotaisiin niitä järjestelyjä varten, jotka aiheutuvat aikomastani virkaerosta ja paikkakunnalta muuttamisesta, vapautus opetustyöstä Kuopion yläalkeiskoulun neljännellä luokalla alkavan toukokuun 15. päivästä lähtien lukukauden loppuun, minkä ajan hra tohtori M. J. Lindforss on sitoutunut hoitamaan mainitun opetuksen, sekä yhtä suopeamielisesti lupa luovuttaa tarvittaessa rehtorinviran ho...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 7.9.1849

Päivämäärä: 
7.9.1849
Nöyrin esitys!   Samalla kun minun on kaikkein nöyrimmästi ilmoitettava korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että joutuessani yksityisten asioideni takia olemaan poissa paikkakunnalta syyslukukauden alkaessa herra vararehtori, maist. H. G. Perander on hoitanut rehtorin tehtäviä ja tohtori J. M. Lindfors, joka korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin suostumuksella viime kevätlukukauden lopussa huolehti virkaani kuuluvasta opetuksesta, on hoitanut samaa tehtävää, rohkenen yhtä nöyrästi ilmoittaa,...
Paikat: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

Päivämäärä: 
17.9.1849
Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen kuten myös Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli   Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani Kuopion yläalkeiskoulussa kuluvan syyslukukauden ajaksi, koska joudun yksityisten asioitteni takia välttämättä tekemään pitkähkön matkan sen aikana ja opetuksen tasaisen edistymisen kannalta on edullisempaa, että tätä opetusta ja siitä huolehtimista hoitavat keskeytyksettä samat henkilöt; ja pyydän yh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: