Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 17.9.1849

Tietoka dokumentista

Tietoa
17.9.1849
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori

ja Ritarikunnan jäsen

kuten myös

Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli

 

Anon Korkeimmin kunnioitetulta Herra Piispalta, Tohtorilta ja Ritarikunnan jäseneltä samoin kuin Suuresti kunnioitetulta Tuomiokapitulilta nöyrimmin vapautta rehtorinvirastani Kuopion yläalkeiskoulussa kuluvan syyslukukauden ajaksi, koska joudun yksityisten asioitteni takia välttämättä tekemään pitkähkön matkan sen aikana ja opetuksen tasaisen edistymisen kannalta on edullisempaa, että tätä opetusta ja siitä huolehtimista hoitavat keskeytyksettä samat henkilöt; ja pyydän yhtä nöyrästi, että mikäli tähän anomukseeni sangen suopeamielisesti suostutaan herra vararehtori, maisteri H. G. Perander määrättäisiin täksi ajaksi hoitamaan rehtorin tehtäviä ja herra tohtori J. M. Lindforss huolehtimaan virkaani kuuluvasta opetuksesta, ja liitän nöyrimmästi oheen viimeksi mainitun antaman kirjallisen lupauksen hoitaa mainittu tehtävä sovituilla ehdoilla.

Olen edelleenkin syvintä nöyryyttä vakuuttaen

Korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin

ja Ritarikunnan jäsenen

kuten myös

Korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: