Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 7.9.1849

Tietoka dokumentista

Tietoa
7.9.1849
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Samalla kun minun on kaikkein nöyrimmästi ilmoitettava korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että joutuessani yksityisten asioideni takia olemaan poissa paikkakunnalta syyslukukauden alkaessa herra vararehtori, maist. H. G. Perander on hoitanut rehtorin tehtäviä ja tohtori J. M. Lindfors, joka korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin suostumuksella viime kevätlukukauden lopussa huolehti virkaani kuuluvasta opetuksesta, on hoitanut samaa tehtävää, rohkenen yhtä nöyrästi ilmoittaa, että pian alkavan matkani sekä koulun edun takia tämä järjestely jatkuu mainittujen herrojen opettajien lupauksen mukaan, kunnes olen saanut tiedokseni korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin sangen suopeamielisen tahdon sen päätöksen välityksellä, johon antaa aiheen se nöyrä virkavapausanomus, joka minulla on kunnia tämän ohessa samalla jättää.

Kuopiossa 7. syyskuuta 1849.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: