Virkakirje

Virkakirje

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1855
Pietarissa 9.1.1855   Suuresti kunnioitettu ja korkeasti oppinut  Herra Rehtori!   Ennätettyäni nyt huolellisesti perehtyä niihin koulu-uudistusta koskeviin mielipiteisiin. jotka Herra Rehtori on viime marraskuun 29. päivätyn kirjelmän ohessa hyväntahtoisesti minulle lähettänyt, pyydän saada esittää Herra Rehtorille vilpittömän ja lämpimän kiitokseni näistä mielenkiintoisista ja arvokkaista selvityksistä. Ne ovat lujittaneet käsitystäni koululaitoksemme nykytilasta, josta olen pääasiassa samaa mieltä Herra Rehtorin kanssa, joten niitä sovelletaan, sikäli kuin se nykyisin käy päinsä, laaditt...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Uuden koulujärjestyksen määräykset, lausunto yliopiston konsistorissa 1.6.1858

Päivämäärä: 
1.6.1858
Niin kauan kuin järjestettyä opetusta on ollut olemassa, on kaikissa maissa pidetty alkeisopetuksen osalta itsestään selvänä, että vain aiemmin opetetun aineksen ahkera kertaaminen antaa lujan pohjan tietämyksen kartuttamiselle. Kokeneet pedagogit ovat myös kautta aikojen todistaneet, ettei kertaaminen suinkaan hidasta, vaan päinvastoin nopeuttaa kyseessä olevan oppikurssin läpäisemistä. Niinpä vanhemmassa koulujärjestyksessä teroitettiin selvin sanoin koulujen johtajille ja opettajille heidän velvollisuuttaan järjestää uutterasti kertauksia oppilailleen. Nyt voimassa olevasta lukio- ja kou...
Henkilöt: 
Paikat: 

Vuoro-opetuskoulun opettajien pätevyydestä, konsepti senaatille

Päivämäärä: 
20.12.1858
Suurivaltaisin Kaikkein Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas   Niiden kahdeksantoista vuoden aikana, jotka poikien ja tyttöjen vuoro-opetuskoulut ovat toimineet Helsingissä köyhemmän kansankerroksen lasten opettamiseksi, koulujen johtokunta on saanut useasti kokemusta siitä, miten tämä opetus kärsii varsin tiheistä opettajanvaihdoksista, jotka johtuvat siitä, ettei tällaisen koulun opettaja saa hyväkseen palvelusvuosia edetäkseen pappis- ja opetussäädyn virkauralla. Tästä tilanteesta myös johtuu, että kouluun ei aina saada niin kyvykkäitä opettajia kuin voitaisiin saada, jos heidän palveluks...
Henkilöt: 

Karl Ludwig Michelet'ltä

Päivämäärä: 
29.8.1860
[saksaksi] Berliinissä 29.8.1860 Suuresti kunnioitettu Herra Professori    Kun Filosofisen seuran suunnitelma ryhtyä julkaisemaan aikakauskirjaa saadaan lopultakin toteutumaan, kuten oheinen ohjelma osoittaa, pyydän Teitä lähettämään meille tekstejä mahdollisimman pian: arvosteluja, artikkeleita, kuukausittain raportin filosofian tilasta Suomessa, Ruotsissa, Venä­jällä, Teidän yliopistossanne. Toivoen pyyntöni täyttämistä ystävällisimmin ja kunnioittavasti Michelet.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ludwig Heimbürgerille

Päivämäärä: 
6.2.1861
Helsingissä 6.2.1861 Saanen pyytää takaisin 10 päivää sitten sensuroitavaksi jätetyn artikkelin Litteraturbladetin tammikuun numeroa varten – joko hyväksymismerkinnällä tai pyyhkimisillä varustettuna, sen mukaan kuin vallitseva mielivalta tässä tapauksessa hyväksi näkee. Minulla on myös kunnia anoa kirjallista todistusta siitä, minä päivänä kyseessä oleva artikkeli ”Nyåret 1861” on jätetty tarkastettavaksi ja minä päivänä se palautetaan – todistus tietysti lunastusmaksullisena. Mikäli pyyntööni vastataan kieltävästi, pyydän saada vastauksen kirjallisena, koska havaitsen välttämättömäksi, jo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Gabriel Leinbergille

Päivämäärä: 
10.6.1861
Helsingissä 10.6.1861   Helsingin Lyseon Johtajalle Herra Maist. K. G. Leinbergille    Keisarillisen Suomen Senaatin Kansliatoimituskunta on suvainnut kirjelmällään 28. toukokuuta 1861 ilmoittaa yliopiston konsistorille kasvatusopin vt. professorin noudatettavaksi määräyksen, että Keisarillisen Senaatin samana päivänä tekemän päätöksen mukaan ”lyseon jokaisessa luokka- ja opetushuoneessa on oltava paitsi tuuletusluukkua tarpeen mukaan yhdessä tai useammassa ikkunassa myös ulkoseinään sijoitettu ilmanvaihtoputki, ellei lyseon esimies halua sijoittaa laitokseen toisenlaista paremmin tarkoituk...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Åbo Underrättelser nro 94, 13.8.1861: Åbo Underrättelserin toimitukselle

Päivämäärä: 
13.8.1861
Åbo Underrättelserin nro:ssa 83 on julkaistu otsikolla ”Sanomalehdet” varustettu artikkeli, jossa arvoisa toimitus suo valistunutta huomiotaan Litteraturbladetillekin. Minulla ei ole mitään sanottavaa siitä vääristelevästä yhdistelystä, jonka toimitus suvaitsee tehdä muutamista Litteraturbladetista otetuista irrallisista, osaksi väärennetyistä lainauksista. Pyydän vain, sikäli kuin arvoisan toimituksen kunniantunto ei asiaa torjuisi, erään totuudenvastaisen väitteen hyväntahtoista peruuttamista, väitteen, johon minun on helposti ymmärrettävistä syistä kiinnitettävä enemmän huomiota kuin aik...
Paikat: 

Otto Furuhjelmilta

Päivämäärä: 
11.8.1862
vanhaa lukua 30.7.1862 Vjasnikin kaupungissa Vladimirin kuvernementissa Korkeasti oppinut Herra Professori!    Litteraturbladetissa julkaistut hyödylliset artikkelit maamme rahakysymyksestä antavat minulle aiheen lähettää Herra Professorille oheinen venäläisessä viikkolehdessä ”Sovremennaja Letopis” julkaistu artikkeli, joka sisältää mitä tärkeimmän oikaisun eräisiin tietoihin, jotka julkaistiin L'Economiste Belgen tunnetussa Venäjän rahakysymystä koskevassa artikkelissa. Tämä lehti on kaikista Venäjän aikakauslehdistä ehkä parhaiten toimitettu. En voi olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyvä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.11.1862
Luottamuksellinen. Pietarissa 3./15.11.1862 Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Suomen Keisarilliselle Senaatille jätetyssä ja Senaatin Talousosaston Hänen Keisarillisen Majes­teettinsa Armollisesti harkittavaksi lähettämässä kirjelmässä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunta on alamaisesti ilmoittanut, että viime helmikuun 1. päivän jälkeen, jolloin yhdistys aloitti toimintansa, siltä on anottu lainoja yhteensä 4 771 100 markkaa, mistä 3 106 000 markkaa on jo lainaksi annettu, mutta kokemus on osoittanut, että tämän kattamiseksi liikkeelle laskettuja obligaatioita ei ole maan ni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: