Otto Furuhjelmilta

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

vanhaa lukua 30.7.1862

Vjasnikin kaupungissa

Vladimirin kuvernementissa

Korkeasti oppinut Herra Professori! 

 

Litteraturbladetissa julkaistut hyödylliset artikkelit maamme rahakysymyksestä antavat minulle aiheen lähettää Herra Professorille oheinen venäläisessä viikkolehdessä ”Sovremennaja Letopis” julkaistu artikkeli, joka sisältää mitä tärkeimmän oikaisun eräisiin tietoihin, jotka julkaistiin L'Economiste Belgen tunnetussa Venäjän rahakysymystä koskevassa artikkelissa. Tämä lehti on kaikista Venäjän aikakauslehdistä ehkä parhaiten toimitettu.

En voi olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyväkseni kysyäkseni Herra Professorilta (vastausta kuitenkaan odottamatta), onko maassamme kiinnitetty huomiota siihen asiaan, jonka Macaulay mainitsee tosiasiana teoksensa ”Vilhelm III:n hallituskausi” (ranskankielisen käännöksen, Pariisi, Charpentier 1860) 2. osan II luvussa s. 124, nimittäin että niihin joukkoihin, joiden kanssa hän nousi maihin Irlannissa 1690 ja sai voiton Boynejoella, olisi kuulunut suomalainen rykmentti.

Herra Professori antaa minulle varmastikin anteeksi tämän ottamani vapauden ja sallii minun allekirjoittaa olevani todella kunnioittavasti

Herra Professorin

nöyrin palvelija

O. Furuhjelm

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: