Furuhjelm, Johan Otto Wladimir

Furuhjelm, Johan Otto Wladimir

1819–1883. Suomalainen upseeri Venäjän armeijassa, eversti 1854, kenraali­luutnantti 1871. Kokosi Venäjän arkis­toista Suomea koskevaa historiallista aineistoa (mm. Kansallisarkiston Furuhjelmin kokoelma).

Otto Furuhjelmille

Päivämäärä: 
18.3.1859
Helsingissä 18.3.1859   Jalosukuinen Herra Eversti!    Pyydän herra everstiä suomaan suopeamielisesti anteeksi, että lähetän vasta näin myöhään tietoja hyväntahtoisesti – Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle toimitettaviksi – lähetetyistä 50 hopearuplasta. Koska en seuraa kuulematta voinut lähettää tyydyttävää vastausta, minun oli odotettava lukukauden alkua, sillä loman aikana kokouksia ei pidetä ja myös puheenjohtaja prof. Lönnrot oli matkoilla. Keskusteltuani hänen kanssaan päätettiin odottaa, miten kirjoituskilpailu aiheesta ”Katovuodet ja keinot nälänhädän torjumiseksi” ratkeaisi. Me mo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.10.1860
Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen 1859. Hki 1860.   Käsillä oleva vuosikirja on jo yhdeksästoista. On ilahduttavaa todeta, ettei Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ole väsynyt sen jatkuvasti tappiolliseen kustantamiseen ja ettei myöskään puutu työntekijöitä, jotka ovat järjestäneet aikakauskirjaan sille sopivan sisällön. Vihko sisältää aineskokoelmia: Joh. Reinh. Bergstadin ”Aineksia suomen kielen sananmuodostusoppiin”, Waarasen kokoamia ”Historiallisia asiakirjoja” ja Bomanssonin ”Suomen historiaa koskevia asiakirjoja” sekä Kilpisen ”Suomalaiset sukunimet” [suomenkielinen otsikko] Viita...
Paikat: 

Otto Furuhjelmiltä

Päivämäärä: 
1.7.1861
Vladimirin kuvernementissa Vjasnikin kaupungissa 1./13.7.1861   Korkeasti oppinut Herra Professori!    Palvellessani Pietarissa tutustuin entiseen Venäjän yleisesikunnan upseeriin, nykyiseen todelliseen valtioneuvokseen I. Liprandiin, jonka kuulin silloin usein kertovan vuosien 1808–09 Suomen sodasta, johon hän oli koko ajan osallistunut. Niinpä nähdessäni viime keväänä teoksesta ”Bidrag till Femtioåriga minnet af Döbeln och Björneborgarne”, sivun 8 alaviitteestä 15), että kirjoittaja toivoi kertomuksensa Blumin ja Liprandin kaksintaistelusta ”johtavan todenmukaisen kuvauksen saamiseen täst...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmilta

Päivämäärä: 
11.8.1862
vanhaa lukua 30.7.1862 Vjasnikin kaupungissa Vladimirin kuvernementissa Korkeasti oppinut Herra Professori!    Litteraturbladetissa julkaistut hyödylliset artikkelit maamme rahakysymyksestä antavat minulle aiheen lähettää Herra Professorille oheinen venäläisessä viikkolehdessä ”Sovremennaja Letopis” julkaistu artikkeli, joka sisältää mitä tärkeimmän oikaisun eräisiin tietoihin, jotka julkaistiin L'Economiste Belgen tunnetussa Venäjän rahakysymystä koskevassa artikkelissa. Tämä lehti on kaikista Venäjän aikakauslehdistä ehkä parhaiten toimitettu. En voi olla käyttämättä tätä tilaisuutta hyvä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmilta

Päivämäärä: 
30.12.1865
Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! [1865]   Kun maassa on niin niukalti pääomia kuin meidän maassamme, on jokaista keinoa kansan suurten joukkojen säästöjen kartuttamiseen ja kokoamiseen pidettävä yleishyödyllisimpiin hankkeisiin kuuluvana siitä hyödystä riippumatta, mitä se tuottaa yksityishenkilöille kannustamalla heitä säästäväisyyteen ja työntekoon. Tämä totuus on jo kauan ollut minulle selvä, mutta soveliaan menettelytavan löytäminen hankkeen toteuttamiseen meidän maassamme on tähän saakka näyttänyt minusta mahdottomalta, kunnes tänään löysin eräästä venäläisestä sanomalehdestä oh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmiltä

Päivämäärä: 
22.12.1879
Pietarissa 22.12.1879/3.1.1880   Jalosukuinen ja Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Säästäväisyyttä ja huolellisuutta noudattaen olen hankkinut pienen omaisuuden ja toivoisin, että osa siitä käytettäisiin kuolemani jälkeen johonkin hyödylliseen ja Suomelle pysyvää etua tuottavaan tarkoitukseen. Korot noussevat noin 2 000 Suomen markkaan vuodessa tai hieman suurempaankin summaan. – Kun en usko tuntevani maata kyllin hyvin voidakseni esittää varman käsityksen siitä, miten nämä rahat olisi parhaiten käytettävä, ja kun tunnen rajatonta luottamusta Herra Senaattorin tietämykseen kaikesta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmille

Päivämäärä: 
12.1.1880
Helsingissä 12.1.1880   Jalosukuinen Herra Kenraali ja Ritari.    Minulla on ollut kunnia saada kirjeenne tämän kuun 3. päivältä. Olen vilpittömästi kiitollinen siinä minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta sekä aiemmin osakseni saamastani ystävällisestä hyväntahtoisuudesta. Nyt kyseessä olevan kaltaisen isänmaallisen lahjan antamiselle on esitettävissä monia kohteita. Minä kuitenkin pidän yhtä niistä tärkeimpänä. Suurin Suomea tulevaisuudessa uhkaava vaara on maan venäläistäminen. Niin kauan kuin täällä vallitsee sivistys, josta kansa – suomenkielinen, 7/9 – jää täysin osattomaksi, voimat...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Otto Furuhjelmiltä

Päivämäärä: 
12.1.1880
Pietarissa 12./24.1.1880   Jalosukuinen ja Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Hyväksyn Herra Senaattorin ehdotuksen täydellisesti; sitäkin mieluummin, kun se pääasian osalta vastaa sitä mitä itse olen joskus asiasta ajatellut! Niinpä olisin hyvin kiitollinen, jos Herra Senaattori haluaisi nähdä vaivaa asian ilmaisemiseksi sellaisessa sanamuodossa, jota senaattori pitää soveliaimpana, jotta se olisi minulle opastuksena, ellei tulevaisuudessa jokin muu asioiden yhdistelmä voisi osoittautua merkittävämmäksi, mikä on tuskin luultavaa. Suomi joutunee toki vielä kestämään ajoittain poliit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: