Otto Furuhjelmiltä

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Vladimirin kuvernementissa

Vjasnikin kaupungissa

1./13.7.1861

 

Korkeasti oppinut Herra Professori! 

 

Palvellessani Pietarissa tutustuin entiseen Venäjän yleisesikunnan upseeriin, nykyiseen todelliseen valtioneuvokseen I. Liprandiin, jonka kuulin silloin usein kertovan vuosien 1808–09 Suomen sodasta, johon hän oli koko ajan osallistunut. Niinpä nähdessäni viime keväänä teoksesta ”Bidrag till Femtioåriga minnet af Döbeln och Björneborgarne”, sivun 8 alaviitteestä 15), että kirjoittaja toivoi kertomuksensa Blumin ja Liprandin kaksintaistelusta ”johtavan todenmukaisen kuvauksen saamiseen tästä tapahtumasta” – lähetin Liprandille kirjeen ja sen mukana käännöksen edellä mainitusta viitteestä ja kehotin häntä kumoamaan teoksessa esitetyn version tarjoutuen välittäjäksi, jotta hänen vastauksensa julkaistaisiin ruotsiksi.

Käytin samaa tilaisuutta noudattaakseni edellisen kaltaista kehotusta, jonka professori F. Cygnaeus on esittänyt teoksessa ”Bilder ur förgångne tiders lif” s. 190, kahdeksannella rivillä ylhäältä, ja pyysin todellista valtioneuvosta Liprandia valaisemaan tätäkin asiaa; ja saadakseni epäilykset mahdollisimman selvästi kumotuksi esitin kysymykseni mahdollisimman selkeästi vaihtoehdot esiin tuovassa muodossa.

Muutamien viikkojen kuluttua sain vastaukseksi: vihkon nro 1 oheisia asiakirjoja – kirjeen minulle Virran sillalla käytyä taistelua edeltäneistä tapahtumista, sekä nro 2, I. Liprandin vastauksen kaksintaistelua koskeneeseen kysymykseen. Olen itse kääntänyt kummankin kirjoituksen niin hyvin kuin niukka aikani on tämän työn tekemiseen mahdollistanut; koska minulla ei kuitenkaan ole ollut sanakirjaa käytettävissäni, sanat eivät ehkä aina ole hyvin valittuja; pidän lisäksi täysin selvänä sitä, että kieliasua on muutenkin korjattava.

Lisäksi oheistan vihkon nro 3, sarjan kirkkoherra Pacchaleniusta koskevia asiakirjoja, ja nro 4, joka koskee mielialoja Suomessa vuosina 1749–50. Ne kiinnostavat varmasti monia ja ovat lisäksi siinä mielessä hyödyllisiä, että ne kiinnittävät tutkijoittemme huomiota Viipurin, Lappeenrannan ja Haminan arkistoihin. Alkuperäiset asiakirjat, joista olen tehnyt vihkoihin 3 ja 4 sisältyvät käännökset, ovat ulkoministeriön arkistossa Moskovassa. Jos Herra Professori kuitenkin arvioisi, että 4. vihkon julkaiseminen voisi herättää Suomessa suurta huomiota ja aiheuttaa Ruotsin lehdistössä Venäjän politiikan vastaisia ym. hyökkäyksiä, pyydän että sitä ei paineta, koska tämä saattaisi tulevaisuudessa haitata Venäjällä suoritettavaa Suomen historian tutkimusta; ja Venäjän arkistoista on vielä löydettävissä paljon tietoa. Voin vielä lisätä tähän Herra Professorille yksityisesti tiedoksi, että Wijkman houkutteli sihteeri Krookin yhteyksiin Paninin kanssa; että hän katui myöhemmin harha-askeltaan, tunnusti kaiken ja kavalsi näin Wijkmanin.

Mikäli Herra Professori pitäisi näitä kirjoituksia soveliaina Litteraturbladissaan julkaistaviksi, pyydän, että ne otettaisiin vastaan osoituksina siitä kunnioituksesta ja kiitollisuudesta, jota suomalaisena olen tuntenut ja pysyvästi aina tunnen Herra Professorin loistavia ominaisuuksia ja isänmaalle tekemiä palveluksia kohtaan.

Korkeasti oppineen Herra Professorin

nöyrin palvelija

eversti O. Furuhjelm

 

PS Olinpa melkein unohtaa, että Liprandi pyysi saada pari kappaletta niitä Litteraturbladetin numeroita, joissa kirjoitukset nro 1 ja nro 2 julkaistaan. Hänen osoitteensa on

Его Превостодителству

Ивани Петровичу Липранди

С. Петервургь

Вь Стремменнов Улице

домь Борданова

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: