Karl Gabriel Leinbergille

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.6.1861
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 10.6.1861

 

Helsingin Lyseon Johtajalle

Herra Maist. K. G. Leinbergille 

 

Keisarillisen Suomen Senaatin Kansliatoimituskunta on suvainnut kirjelmällään 28. toukokuuta 1861 ilmoittaa yliopiston konsistorille kasvatusopin vt. professorin noudatettavaksi määräyksen, että Keisarillisen Senaatin samana päivänä tekemän päätöksen mukaan ”lyseon jokaisessa luokka- ja opetushuoneessa on oltava paitsi tuuletusluukkua tarpeen mukaan yhdessä tai useammassa ikkunassa myös ulkoseinään sijoitettu ilmanvaihtoputki, ellei lyseon esimies halua sijoittaa laitokseen toisenlaista paremmin tarkoitukseen sopivaa tuuletusjärjestelmää”; ja tehtävänäni on, kun mainitun kirjelmän jäljennös on minulle toimitettu, ilmoittaa Herra Maisterille tästä Keisarillisen Senaatin päätöksestä, ja odotan hyväntahtoista ilmoitusta toimenpiteestä, johon tämän perusteella ryhdytään.

Joh. Vilh. Snellman