Karl Gabriel Leinberg

Karl Gabriel Leinberg

Karl Gabriel Leinbergille

Päivämäärä: 
10.6.1861
Helsingissä 10.6.1861   Helsingin Lyseon Johtajalle Herra Maist. K. G. Leinbergille    Keisarillisen Suomen Senaatin Kansliatoimituskunta on suvainnut kirjelmällään 28. toukokuuta 1861 ilmoittaa yliopiston konsistorille kasvatusopin vt. professorin noudatettavaksi määräyksen, että Keisarillisen Senaatin samana päivänä tekemän päätöksen mukaan ”lyseon jokaisessa luokka- ja opetushuoneessa on oltava paitsi tuuletusluukkua tarpeen mukaan yhdessä tai useammassa ikkunassa myös ulkoseinään sijoitettu ilmanvaihtoputki, ellei lyseon esimies halua sijoittaa laitokseen toisenlaista paremmin tarkoituk...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Gabriel Leinbergille

Päivämäärä: 
15.8.1861
Parahin veljeni!   Suo anteeksi, että olen näin pitkään lykännyt velvollisuuttani maksaa poikieni maksut. Nytkään mi­nul­la ei ole aikaa tulla henkilökohtaisesti maksamaan, joten pyydän sinua suomaan hyväntahtoisesti anteeksi sen, että toimitan summan lähetin välityksellä. En ole oikein selvillä siitä, mikä on kummankin lukukauden osuus, joten liitän mukaan 85 hopearuplaa. Olen murheekseni kuullut, että pojista kaksi on tänään passitettu "kansliaan". Nuorimmainen on valitettavasti yrittänyt salata tökerön käyttäytymisensä valehtelemalla. Hän sanoo kuulleensa, ettei vahtimestari anna avaimia...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Gabriel Leinbergille

Päivämäärä: 
20.8.1861
Parahin Veljeni!   Otin hyvin murheellisena vastaan poikiani koskevan ilmoituksesi, koska minun on pakostakin pelättävä, että heidän käyttäytymisessään on ilmennyt jotakin sellaista, mikä on jäänyt minulta salaan. Jos sanasi olisivat johtuneet vain kirjelappuseni aiheuttamasta pahastumisesta, pyydän Sinua uskomaan, ettei tarkoitukseni ollut loukata. Kiireessä kirjoittamani rivit johtuivat siitä, että olin huolestunut ajatellessani pojan kaikista ponnistuksistani huolimatta tehneen jotakin, mistä oli huomauttamista, ja tietäessäni, että hänellä on enemmän läksyjä kuin hän pystyy vahinkoa kär...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Gabriel Leinbergille

Päivämäärä: 
25.8.1861
Lähetän ohessa sangen kiitollisin mielin maksun poikien koulunkäynnistä tältä lukukaudelta ja pyydän samalla anteeksi sitä, etten käy henkilökohtaisesti maksua suorittamassa kuten aioin, vaikkakin työkiireet ovat pakottaneet minut lykkäämään aikeeni toteuttamista päivästä päivään. Kunnioittavasti ja ystävyydessä. Veljesi ja palvelijasi Joh. Vilh. Snellman        
Asiat: 
Kirjeenvaihto: