Virkakirje

Virkakirje

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 24.4.1846

Päivämäärä: 
24.4.1846
Nöyrin esitys. Noudattaen Korkeimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin kunnianarvoisaa käskyä saan nöyrimmin lähettää oheen liitetyn lausunnon, joka koskee herra lehtori J. E. Öhmanin julkaiseman Latinan kieliopin ottamista maan oppilaitosten oppikirjaksi, anoen yhtä nöyrästi sangen suopeamielistä anteeksiantoa tämän lausunnon puutteellisuudesta, sillä tasoltaan parempaan tulokseen päätyminen olisi edellyttänyt sellaista pedagogista koulutusta, jota meidän maassamme ei voida hankkia, ja suoranaista kokemusta siitä, miten...
Kirjeenvaihto: 

Pietari Hannikaiselta

Päivämäärä: 
29.4.1846
Viipurissa 29.4.1846   Korkeasti oppinut Herra Rehtori!    Tuskin olette voinut aavistaakaan ukonilmoja, jotka uhkasivat lehteänne äskettäin, ja se, mitä haluan lyhyesti kertoa, hämmästyttää Teitä varmasti aika lailla. Saiman kirjoitus toiminnasta, jolla aktiivisesti tuotetaan kerjäläisiä, sai nimittäin paroni Kothenin aivan raivoihinsa, ja hän on halunnut kääntää nurin maat ja taivaat saadakseen Saiman ja Kanavan nujerretuksi. Sensuurikomitealle lähti tästä syystä muutamia viikkoja sitten virallinen kirje, jossa esitettiin isänmaallinen anomus, että esitetyllä tavalla olemassaolo-oikeuttaa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Wasenius & C:olle

Päivämäärä: 
28.6.1846
Kuopiossa 28.6.1846   Herrat Wasenius & Kumpp. Helsingissä    Pyydän nöyrimmästi Herroja lähettämään jatkoa Conversationslexikonin 9. painokseen 8. osasta alkaen. The Works of W. Shakespeare (Tauchnitzin ”Collection of British Authors”) 3. osasta alkaen. Mainituista teoksista ensimmäisen kohdalla on käynyt niin, että Herrojen minulle lähettämistä vihkoista puuttuu 1. osan 1. vihko eli ko. osan ja koko teoksen kuusi ensimmäistä painoarkkia, jotka pyydän Teitä hyväntahtoisesti lähettämään minulle. Toivon, että Herrat ovat hra F. A. Ehrströmin välityksellä saaneet suorituksen saatavastaan,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suositus Henrik Nikkiselle 19.8.1846

Päivämäärä: 
19.8.1846
Nuorukainen Henrik Nikkinen, joka on syntynyt 21. helmikuuta 1828, merkitty Kuopion yläalkeiskoulun kirjoihin 30. marraskuuta 183* ja sen neljännelle luokalle 15. kesäkuuta 1843 ja käynyt siellä läpi oppineeseen säätyyn ohjaavan linjan säädetyn oppimäärän, on aina käyttäytynyt kiitettävästi ja osoittanut kiitettävää ahkeruutta, mutta ei ole suomalaisen syntyperänsä ja siitä johtuvan ruotsin kielen puuttuvan hallinnan takia saavuttanut säädettyä tietämyksen tasoa, jonka perusteella häntä voitaisiin täyttä luottamusta osoittaen suositella lukion oppilaaksi. Kun Nikkisen jo edellä kiitetty käy...
Henkilöt: 

Prokuraattorille 5.9.1846, virallinen kopio

Päivämäärä: 
5.9.1846
Jalosukuinen Herra Molempain Oikeuksien Tohtori, Prokuraattori, Salaneuvos ja Ritari!   Syvintä nöyryyttä osoittaen minun on ilmoitettava Jalosukuisen Herra Salaneuvoksen suopeamielistä virkatointa varten virkavaltuuksien tärkeästä väärinkäytöstä, johon tämän Kuopion läänin vt. lääninsihteeri, Keisarillisen Senaatin kanslisti Thure Sjöman on syyllistynyt, kun hän on näihin valtuuksiin vedoten vaatinut kirjapainoa, jossa julkaisemani sanomalehti Saima painetaan, lähettämään hänelle tämän lehden vedokset ennen jokaisen numeron ilmestymistä ja lisäksi kieltänyt useiden laatimieni kirjoitusten ...
Kirjeenvaihto: 

Ludwig Noackilta

Päivämäärä: 
9.10.1846
Wormsissa 9.10.1846   Suuresti kunnioitettu Herra!    Rohkenin muutamia kuukausia sitten lähettää Teidän Kunnianarvoisuudellenne kutsun ryhtyä aktiivisesti avustamaan vastikään perustamaani filosofista aikakauslehteä. Olettaen, että heinäkuussa ilmestynyt, valitettavasti hieman myöhästynyt ensimmäinen numero, jota kuitenkin on jo seurannut toinen ja molemmat muut vielä tänä vuonna seuraavat, on jo saapunut nähtäväksenne ja että Te hyväksytte yleispiirteiltään ne periaatteet, jotka on ilmaistu johdannoksi esitetyssä ohjelmassa, rohkenen toistaa nöyrimmän kysymykseni ja pyyntöni ja tiedustell...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta 10.11.1846

Päivämäärä: 
10.11.1846
Korkeasti oppinut Herra Rehtori!   Täällä toimiva Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on havainnut tarpeelliseksi asiamiesten nimittämisen isänmaamme eri seuduille voidakseen helpommin pitää yhteyttä maaseudulla asuviin jäseniinsä sekä saadakseen mukavammin perityksi jäsenmaksunsa ja pyytää tästä syystä Herra Rehtoria ottamaan vastaan tämän tehtävän Kuopiossa, kun Seura sitoutuu korvaamaan lähetyksistä aiheutuvat postikulut. Luottaen Herra Rehtorin äskettäin Saimassa antamaan lupaukseen helpottaa Seuran pyrkimysten onnistumista ryhtymällä asiamieheksi tästä voitaneen tiedottaa yleisölle sanoma...

Adolf Ramsaylle, Kuopion läänin kuvernöörille

Päivämäärä: 
20.11.1846
[marraskuussa 1846]   Jalosukuinen Herra Kuvernööri!    En löydä mitään sanaa, mitään ilmaisutapaa voidakseni tilausilmoituksessa ilmaista, että olen lisännyt sanomalehteen kirjallisuusliitteen sitä yleisön osaa varten, joka kaipaa ravintoa ajattelulleen, luonteeltaan vakavampaa luettavaa. En siis kykene ilmoittamaan, että lehti on tilattavissa ensi vuodeksi. Voiko Herra Kuvernööri nähdä siinä jotakin loukkaavaa? Sitä en tiedä. Anon nöyrimmästi, että saan käyttää hyväkseni Hänen Keisarillisen Majesteettinsa minulle myöntämää julkaisulupaa ja kirjoittaa ”ajattelevalle” yleisölle.   Asiaan ku...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Ramsaylta, Kuopion läänin kuvernööriltä

Päivämäärä: 
25.11.1846
[marraskuussa 1846] En voi mitenkään sallia julkaistavaksi sellaista, minkä olen poistanut. Minusta näyttää siltä, että Herra Rehtori voisi määreen ”ajattelevat” sijasta käyttää ilmausta ”kaikki lukijat”. Kunnioittavasti A. Ramsay.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 16.12.1846

Päivämäärä: 
16.12.1846
Nöyrin esitys!   Täkäläisen kreikanuskoisen venäläisen seurakunnan esimiehen Stefan Skorodumovin (Священникь Стефань Скородумовь) pyynnöstä ilmoitan kunnioittavimmin, että Skorodumov on viime syyslukukauden aikana antanut täällä toimivan yläalkeiskoulun kreikkalais-venäläiseen uskontokuntaan kuuluville oppilaille uskonnonopetusta kaksi tuntia viikossa ja toivoo nyt saavansa tämän opetuksen jatkamiseen asiaankuuluvan virallisen määräyksen sekä oikeuden lukea tästä koituvat virka-ansiot hyväkseen; ja koska Skorodumov on moitteettomasti hoitanut mainitun opetustehtävänsä anon yhtä kunnioittava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: