Nikkinen, Henrik

Nikkinen, Henrik

Synt. 1828. Kuopion yläalkeiskoulun oppilas.

Suositus Henrik Nikkiselle 19.8.1846

Päivämäärä: 
19.8.1846
Nuorukainen Henrik Nikkinen, joka on syntynyt 21. helmikuuta 1828, merkitty Kuopion yläalkeiskoulun kirjoihin 30. marraskuuta 183* ja sen neljännelle luokalle 15. kesäkuuta 1843 ja käynyt siellä läpi oppineeseen säätyyn ohjaavan linjan säädetyn oppimäärän, on aina käyttäytynyt kiitettävästi ja osoittanut kiitettävää ahkeruutta, mutta ei ole suomalaisen syntyperänsä ja siitä johtuvan ruotsin kielen puuttuvan hallinnan takia saavuttanut säädettyä tietämyksen tasoa, jonka perusteella häntä voitaisiin täyttä luottamusta osoittaen suositella lukion oppilaaksi. Kun Nikkisen jo edellä kiitetty käy...
Henkilöt: