Suositus Henrik Nikkiselle 19.8.1846

Tietoka dokumentista

Tietoa
19.8.1846
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nuorukainen Henrik Nikkinen, joka on syntynyt 21. helmikuuta 1828, merkitty Kuopion yläalkeiskoulun kirjoihin 30. marraskuuta 183* ja sen neljännelle luokalle 15. kesäkuuta 1843 ja käynyt siellä läpi oppineeseen säätyyn ohjaavan linjan säädetyn oppimäärän, on aina käyttäytynyt kiitettävästi ja osoittanut kiitettävää ahkeruutta, mutta ei ole suomalaisen syntyperänsä ja siitä johtuvan ruotsin kielen puuttuvan hallinnan takia saavuttanut säädettyä tietämyksen tasoa, jonka perusteella häntä voitaisiin täyttä luottamusta osoittaen suositella lukion oppilaaksi. Kun Nikkisen jo edellä kiitetty käyttäytyminen ja ahkeruus kuitenkin antavat minulle aihetta toivoa, että hän voi seurata lukion opetusta jäämättä vaille kaikkea sen antamaa hyötyä, minulla on kunnia yksityisesti suositella, että hänelle tässä mielessä osoitettaisiin sellaista hyväntahtoisuutta kuin hän saattaa tämän sekä joissakin oppiaineissa saavuttamansa tyydyttävän edistymisen perusteella ansaita. Kuopiossa 19. elokuuta 1846.

Joh. Vilh. Snellman.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: