Lundahl, Julius Ferdinand

Lundahl, Julius Ferdinand

1818–1854. Kopisti kenraalikuvernöörin kansliassa 1839, kanslisti 1841. Senaatin kielenkääntäjä 1848. Valtiosihteerinviraston 1. toimitussihteeri ja 1. osaston päällikkö 1853. Helsingfors Tidningar ja Helsingfors Morgon­blad -lehtien toimittaja.

Prokuraattorille 5.9.1846, virallinen kopio

Päivämäärä: 
5.9.1846
Jalosukuinen Herra Molempain Oikeuksien Tohtori, Prokuraattori, Salaneuvos ja Ritari!   Syvintä nöyryyttä osoittaen minun on ilmoitettava Jalosukuisen Herra Salaneuvoksen suopeamielistä virkatointa varten virkavaltuuksien tärkeästä väärinkäytöstä, johon tämän Kuopion läänin vt. lääninsihteeri, Keisarillisen Senaatin kanslisti Thure Sjöman on syyllistynyt, kun hän on näihin valtuuksiin vedoten vaatinut kirjapainoa, jossa julkaisemani sanomalehti Saima painetaan, lähettämään hänelle tämän lehden vedokset ennen jokaisen numeron ilmestymistä ja lisäksi kieltänyt useiden laatimieni kirjoitusten ...
Kirjeenvaihto: