Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 16.12.1846

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.12.1846
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Täkäläisen kreikanuskoisen venäläisen seurakunnan esimiehen Stefan Skorodumovin (Священникь Стефань Скородумовь) pyynnöstä ilmoitan kunnioittavimmin, että Skorodumov on viime syyslukukauden aikana antanut täällä toimivan yläalkeiskoulun kreikkalais-venäläiseen uskontokuntaan kuuluville oppilaille uskonnonopetusta kaksi tuntia viikossa ja toivoo nyt saavansa tämän opetuksen jatkamiseen asiaankuuluvan virallisen määräyksen sekä oikeuden lukea tästä koituvat virka-ansiot hyväkseen; ja koska Skorodumov on moitteettomasti hoitanut mainitun opetustehtävänsä anon yhtä kunnioittavasti, että Suurimmin kunnioitettu Herra Piispa, Tohtori ja Ritarikunnan jäsen sekä Suuresti kunnioitettu Tuomiokapituli mitä suopeimmin täyttäisivät hänen mainitun toiveensa ja toimittaisivat hänelle virallisen määräyksen huolehtia tässä koulussa edelleenkin uskonnon opettamisesta kreikkalais-venäläiseen uskontokuntaan kuuluville oppilaille. Kuopiossa 16. joulukuuta 1846.

Joh. Vilh. Snellman.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: