Skorodumov, Stefan

Skorodumov, Stefan

Ortodoksinen pappi, Kuopion yläalkeiskoulussa uskonnonopettaja 1846–47.

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 16.12.1846

Päivämäärä: 
16.12.1846
Nöyrin esitys!   Täkäläisen kreikanuskoisen venäläisen seurakunnan esimiehen Stefan Skorodumovin (Священникь Стефань Скородумовь) pyynnöstä ilmoitan kunnioittavimmin, että Skorodumov on viime syyslukukauden aikana antanut täällä toimivan yläalkeiskoulun kreikkalais-venäläiseen uskontokuntaan kuuluville oppilaille uskonnonopetusta kaksi tuntia viikossa ja toivoo nyt saavansa tämän opetuksen jatkamiseen asiaankuuluvan virallisen määräyksen sekä oikeuden lukea tästä koituvat virka-ansiot hyväkseen; ja koska Skorodumov on moitteettomasti hoitanut mainitun opetustehtävänsä anon yhtä kunnioittava...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: