Ramsay, Gustaf Adolf

Ramsay, Gustaf Adolf

1794–1859. Eversti 1833. Kuopion läänin apulaiskuvernööri 1833–37, kuvernööri 1837–54.

Robert Tengströmille

Päivämäärä: 
30.5.1844
[30.5.1844]   Parahin Veli Robertus!    Taas pieni tehtävä. Peri F. Ehrströmiltä 6 hopearuplaa ja maksa niillä täkäläisen kuvernöörin Ramsayn puolesta ilmoittautumismaksu Suomalaiseen [Suomalaisen Kirjallisuuden] Seuraan ja ota kuittilappunen, jonka lähetät minulle sopivan tilaisuuden tarjoutuessa. Pyydä isältäsi erään filosofoivan feminiinin nimi, henkilön, josta olen hänelle kertonut. Hänen tuttavuuteensa nimittäin kannattaa nuorten filosofien hankkiutua! Suo anteeksi vaiva, jonka taas Sinulle aiheutan. Terveisiä Kellgrenille. Ystävä ja Veli Snellman    
Kirjeenvaihto: 

Valitusanomus senaatille 23.1.1846

Päivämäärä: 
23.1.1846
Suurivaltaisin armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!   Rohkenen anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne kaikkein alamaisimmin oikeutta sitä päätöstä vastaan, jonka mukaan Kuopion kuvernööri ei ole myöntänyt minulle osaa palkkarahoistani Kuopion yläalkeiskoulun virassa, ja jonka päätöksen saanen liittää alamaisimmin mukaan. Papiston privilegion §:n 7 mukaan kuuluu kaupunkien julkisten koulujen koulumestarille ilmainen asunto tai vastaava vuokraraha. Tästä edusta maan triviaalikoulujen rehtorit ovat keskeytyksettä nauttineet ja tämä oikeus ei ole voinut hävitä nimen vaihtuessa yläalkeisko...
Paikat: 
Asiat: 

Saima nro 4, 29.1.1846

Päivämäärä: 
29.1.1846
Kuopio Läänin kuvernööri lähti kaupungista 26. päivänä osallistuakseen maanmittaustarkastukseen Joensuussa ja tehdäkseen samalla tarkastusmatkan läänin pohjoisosan läpi. Kuvernöörin aloitteesta on moneen seurakuntaan perustettu köyhäinhoitokomiteat ja ruuan puutteessa oleville on järjestetty työtä, johon tarkoitukseen myös viime markkinoilla ostettiin melkoisia määriä hamppua. Hätä uhkaa kuitenkin levitä edelleen ja kerjäläislaumat hakeutuvat jo kaupunkiin. Maaseudulta kerrotaan, että niillä tiloilla, joissa ruokaa jotenkuten on tarjolla, etsii joka yö 10–20 kerjäläistä yösijaa ja heidän ru...
Paikat: 

Saima nro 6, 12.2.1846

Päivämäärä: 
12.2.1846
Kuopio Hra Kuvernööri on palannut kaupunkiin matkaltaan läänistä. Talvi on edelleenkin ollut varsin ankara, vaikka tiheästi toistuneet lumisateet, jotka, ja aurinko on jo näyttäytynyt muutaman kerran, jopa rohjennut sädehtiä hyvää tekevää lämpöä. Asioita kummallakin taholla tuntevien mukaan kerjuulla on aivan erilainen asema Savossa kuin siihen rajoittuvissa Pohjanmaan lääneissä. Näyttää aivan selvältä, ettei ihmisiä missään rohkaista kerjuuseen siinä määrin kuin ensiksi mainitulla seudulla, jolla sitä ei missään oloissa pidetä häpeänä; Pohjanmaalla taas tuskin koskaan nähdään työkykyisen h...
Paikat: 

Kenraalikuvernööri Menšikoville, maalis-huhtikuussa 1846, konsepti

Päivämäärä: 
31.3.1846
*** Ruhtinas!   Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne on suvainnut mitä armollisimmin saattaa sekä Suomen sensuurihallinnon että Kuopion Herra Kuvernöörin kautta tiedokseni korkean tyytymättömyytensä toimintaani sanomalehti Saiman julkaisijana. *** kiitollisuutta armollisesta hyvyydestä, tunnustaen *** ***ni tämän ojennuksen tiedokseni olen kuitenkin *** ***ni saatettuani Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne tuntemaan suomalaisen miehen ***n kohdistuvaa tyytymättömyyttä. *** että Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne sen tähden mitä armollisimmin suvaitsee, että rohkenen alamaisesti esittää tapa...
Paikat: 

Saima nro 24, 20.6.1846

Päivämäärä: 
20.6.1846
Kuopio Kuopiokin voi nyt toivoa tulevansa tunnetuksi ja mainituksi tieteen maailmassa, kun täkäläisessä kirjapainossa on painettu toht. Castrénin tšeremissin [marin] kielen kielioppi nimeltään ”Elementa Grammatices Tscheremissæ, conscripsit Dr. M. A. Castrén, Docens”, minkä jälkeen seuraa kaunis latinankielinen ilmoitus: ”Keis. Aleks. Yliopiston kustannuksella”. Muutenkin tänne tulvii joka päivä tuoretta kirjallisuutta. ”Finska Kadetten”, ”Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd i slutet af 16:de och början af 17:de århundrade” 2. vihko ja ”Lukemisia Suomen kansan hyödyksi” 2 ovat s...
Paikat: 

Saima nro 35, 5.9.1846

Päivämäärä: 
5.9.1846
Lukijoiden huomioon Åbo Underrättelserissä julkaistussa nähtävästi virallisessa ilmoituksessa kerrotaan, että Turun postitoimistosta voi tilata ”kirjallisuuslehti Kallaveden 1 hopearuplan 15 kopeekan hintaan, mihin sisältyy postimaksu”, ja lehti lienee siis muidenkin kuin Saiman tilaajien tilattavissa. Julkaisijalla on ainoastaan kunnia pyytää halukkaita tilaajia yrittämään tilauksen tekemistä muiden kunnianarvoisten postitoimistojen kautta.   Kuopio Kaunis vuodenaika on tällä seudulla luultavasti päättynyt toissa yönä alkaneeseen ja itsepintaisesti jatkuneeseen sateeseen. Ruis näyttää tuot...
Paikat: 

Adolf Ramsaylle, Kuopion läänin kuvernöörille

Päivämäärä: 
20.11.1846
[marraskuussa 1846]   Jalosukuinen Herra Kuvernööri!    En löydä mitään sanaa, mitään ilmaisutapaa voidakseni tilausilmoituksessa ilmaista, että olen lisännyt sanomalehteen kirjallisuusliitteen sitä yleisön osaa varten, joka kaipaa ravintoa ajattelulleen, luonteeltaan vakavampaa luettavaa. En siis kykene ilmoittamaan, että lehti on tilattavissa ensi vuodeksi. Voiko Herra Kuvernööri nähdä siinä jotakin loukkaavaa? Sitä en tiedä. Anon nöyrimmästi, että saan käyttää hyväkseni Hänen Keisarillisen Majesteettinsa minulle myöntämää julkaisulupaa ja kirjoittaa ”ajattelevalle” yleisölle.   Asiaan ku...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Adolf Ramsaylta, Kuopion läänin kuvernööriltä

Päivämäärä: 
25.11.1846
[marraskuussa 1846] En voi mitenkään sallia julkaistavaksi sellaista, minkä olen poistanut. Minusta näyttää siltä, että Herra Rehtori voisi määreen ”ajattelevat” sijasta käyttää ilmausta ”kaikki lukijat”. Kunnioittavasti A. Ramsay.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Prokuraattorille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1846
[vuoden 1846 lopussa] Minun on pakko jälleen valittaa Jalosukuiselle Hra Prokuraattorille, Salaneuvokselle ja Ritarille, joka toimii Hallitsijan kaikkein armollisimmin nimittämänä maan lakien ja laillisten menettelytapojen oikean noudattamisen valvojana, siitä yhä jatkuvasta laittomasta menettelystä, johon ryhtymistä Kuopion läänin kuvernööri, jalosukuinen Adolf Ramsay on pitänyt sopivana toimiessaan julkaisemani sanomalehden Saiman sensorina. Minun on pakko näin toimia, koska kukaan kansalainen ei saa välinpitämättömästi seurata sivusta lain selvää rikkomista, koska sananvapaus on niin pyh...