Granfelt, Axel Fredrik

Granfelt, Axel Fredrik

1815–1892. Filosofian maisteri 1840, teologian kandidaatti 1842 ja tohtori 1857. Teologian apulainen Helsingin yliopistossa 1848–52, dogmatiikan ja etiikan professori 1854–75.

Saima nro 6, 12.2.1846

Päivämäärä: 
12.2.1846
Kuopio Hra Kuvernööri on palannut kaupunkiin matkaltaan läänistä. Talvi on edelleenkin ollut varsin ankara, vaikka tiheästi toistuneet lumisateet, jotka, ja aurinko on jo näyttäytynyt muutaman kerran, jopa rohjennut sädehtiä hyvää tekevää lämpöä. Asioita kummallakin taholla tuntevien mukaan kerjuulla on aivan erilainen asema Savossa kuin siihen rajoittuvissa Pohjanmaan lääneissä. Näyttää aivan selvältä, ettei ihmisiä missään rohkaista kerjuuseen siinä määrin kuin ensiksi mainitulla seudulla, jolla sitä ei missään oloissa pidetä häpeänä; Pohjanmaalla taas tuskin koskaan nähdään työkykyisen h...
Paikat: 

Saima nro 7, 19.2.1846

Päivämäärä: 
19.2.1846
Kuopio Jo kuukauden ajan vallinnut jatkuva kylmyys ei vieläkään näytä väistyvän lämpöisempien etelän tuulosten tieltä. Sen johdosta, mitä viime numerossa kerroimme täkäläisestä kerjuusta, lehdellemme on ystävällisesti kerrottu, että läänin kuvernööri on jo kauan sitten kuuluttanut seurakuntien velvollisuudesta tehdä rajan lähellä asuvien tilanomistajien kanssa sopimus ulkopaikkakuntalaisten kerjäläisten kuljettamisesta kotiseudulleen. Ajan mittaan ja ehkä määräyksen toimeenpanon hankaluuden vuoksi tämä on kuitenkin painunut unohduksiin. Nyt maaherra kuuluu antaneen kruununpalvelijoille määr...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, marraskuu 1847: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.11.1847
Väktaren Tidskrift för Läroståndet, kirjoittajina tohtorit B. O. Lille ja F. L. Schauman, julkaisija tri A. A. Laurell. Vihkot 1 ja 2.   Mistähän johtuu, voisi hyvinkin kysyä, että maan tieteen keskuksesta kohoaa niin harvoin ääni maan kansan valistamiseksi? Onneksi tämä kysymys näyttää sangen pian jäävän epäajanmukaiseksi. Yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on julkaisusarjassa Läkaresällskapets Handlingar jo useita vuosia kertonut toiminnastaan yleisölle ja teologinen on tämän kirjoituksen aiheena olevan aikakausjulkaisun välityksellä aloittanut lupaavasti yleisön tutustuttamisen siih...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.2.1856
Om nådens ordning jemte kritik öfver hrr Ingmans och Hedbergs stridsskrifter, af Axel Fredr. Granfelt. H:fors 1855. [Armon järjestyksestä sekä kritiikkiä herrojen Ingman ja Hedberg kiistakirjoituksista. Kirj. Axel Fredr. Granfelt. Helsinki 1855.]   Mitä harvinaisempaa on, että omat tiedemiehemme kirjoittavat oman maan sivistyneistölle, sitä enemmän tunnustusta ansaitsee professori Granfeltin kirjallinen toiminta, joka monien vuosien ajan on omistettu pääasiassa uskonnollisesta vakaumuksesta valistamiseen isänmaassa. Vajavainen kyky arvostaa tätä ansiokasta pyrkimystä ei liioin ole aiheuttan...
Paikat: 

Anders Vilhelm Ingmanille

Päivämäärä: 
2.9.1856
Helsingissä 2.9.1856   Parahin Veljeni!    Toivon, että suot hyväntahtoisesti anteeksi sen, että olen näin kauan pitänyt hallussani käsikirjoitustasi. Koska minulla oli aivan liian paljon töitä kesäkuun loppuun asti, olin säästänyt sen läpilukemisen maaseutulomakseni, mutta unohdin valitettavasti käsikirjoituksen tänne kaupunkiin ja sain sen vasta myöhemmin käsiini. Nyt palattuani kiiruhdan lähettämään sen Sinulle seuraavien vähäisten huomautusten kera. Tuskin välität siitä, mitä mieltä minä itse asiakysymyksestä olen. Minun on kuitenkin mainittava, että mielestäni Sinä olet ja Sinun tavall...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.12.1856
Jak. Juteinin kirjoja. 1 osa: Kandeleen kaksoiset eli laulu- ja runokokous; 2. Osa: Leikki lauluja ja pila puheita. Wiipurissa 1856.   Hän on vaeltanut pois rauhan majoille, tämä vanhus, joka puoli vuosisataa sitten lauloi ensimmäiset suomenkieliset laulunsa ja jonka rakkain puuha vielä elämänsä ehtoossa oli harjoittaa suomalaista runoa. Hän kokosi, järjesti, muutti ja kirjoitti uudelleen, kaikki julkaistavaksi kuolemansa jälkeen; ja nämä hänen kootut teoksensa ovat nyt edellä esitetyn otsikon alla nähneet päivänvalon. Ensimmäinen osa sisältää sisällöltään vakavahkoja runoja sekä runomitass...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1857
Lukija huomaa tähän ensimmäisenä otetun arvostelun allekirjoituksesta, että se on toimitukselle suosiollisesti välitetty. Se käsittelee maallemme ominaisia koulukirjoja, joiden synnylle ei ole vertaista maailmassa. Todella hyvä koulukirja on tunnetusti hyvin harvinainen, ja sen tarkka arviointi vaatii pitkää kokeilua. Jokainen asiaan perehtynyt tietää myös, että teoreettinen arviointi voi paljastaa oppikirjan kelvottomuuden, mutta ei anna samaa takuuta päinvastaisesta, vaan että ainoa tapa selvittää kirjan kelpoisuus koulukirjaksi on, että osaavat ja kokeneet koulumiehet kokeilevat sitä ope...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1858: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.2.1858
Lehtemme ei voi vaieten sivuuttaa niitä kuluneen vuoden kotimaisia painotuotteita joiden ilmoittamisen se on toistaiseksi laiminlyönyt. Niihin kuuluvat ensisijaisesti:   Finlands minnesvärda män, andra bandets 3:e häfte. H:fors [Suomen merkkimiehiä, toisen niteen 3. vihko. Helsinki.]   On kuulunut moitteita siitä, että toimitus asiasta innostuneena on luvannut tämän teoksen julkaisemisen edistyvän nopeammin kuin olosuhteet sittemmin ovat osoittaneet voivan antaa periksi. Tällaisten moitteiden sadellessa voisi todella uskoa elävänsä maassa, missä kirjallisuudella on runsaasti suosijoita, har...
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1861: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.5.1861
Kristlig dogmatik af Axel Fredr. Granfelt [A. F. G., Kristinuskon dogmatiikka]. H:ki 1861.   Jo teoksen nimi osoittaa sen olevan poikkeusilmiö paitsi kotimaisessa kirjallisuudessa myös ruotsinkielisessä kirjallisuudessa yleensä. Teoksen kirjoittaminen on vaatinut paljon vaivaa ja runsaasti pohdintaa sekä paljon todellista innostusta aihepiiriin. Kirjoittajan aiemmat, yleisesti tunnetut ja laajalti luetut teokset antavat riittävän käsityksen hänen dogmatiikkaa koskevasta kannastaan. Hän on lisäksi itse selvitellyt sitä tämän teoksen esipuheessa ja määritellyt olevansa eri näkemysten välistä ...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
12.10.1876
12.10.1876   Parahin Veli    Minun mielestäni on suomen kielen asialle suunnattoman suuri onni, jos ystävämme A. Meurman ottaa hoitaakseen Morgonbladetin, joka näyttää muuten kuolemaan tuomitulta, koska nuori sukupolvi on niin kyvytöntä tekemään kelvollista työtä. Olen tarjonnut vähäpätöistä puumerkkiäni ollakseni avuksi – sekä lisäksi [apua] ilman puumerkkiä ad libitum [aivan vapaasti]. Lisäksi laaditaan ehdot vakinaisten avustusten saamiseksi muilta, joista olen puhunut hankkeeseen mukaan Z. Topeliuksen, Reinin ja veljesi. Olen pohtinut juuri A. Meurmanin, Granfeltin, Donnerin saamista mu...
Paikat: