Rein, Karl Gabriel Thiodolf

Rein, Karl Gabriel Thiodolf

1838–1919. Filosofian kandidaatti ja maisteri 1860. Filosofian lisensiaatti 1867, tohtori 1869. Snellmanin oppilas. Filosofian dosentti Helsingin yliopistossa 1864–65, filosofian professori 1869. Vararehtori 1884–87, rehtori 1887–96. Vt. varakansleri 1896–1903, 1906–10. Valtiopäivillä 1872–1905 aatelissäädyn edustaja, perustuslaillisten suomenmielisten ryh­mässä. Valtiopäiväuudistuskomitean jäsen 1905. Todellinen valtioneuvos. Filosofisen yhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 1873. Gabriel Reinin poika. Kirjoitti tunnetun Snellman-elämäkerran.

Thiodolf Reinille

Päivämäärä: 
19.8.1860
Niemenkylä 19.8.1860   Hra Maisteri Thiodolf Rein.    Oli sangen ikävää, että olin poissa – ainoan kerran koko kesänä – maisterin käydessä Niemenkylässä. Ellei maisteri olisi tuollainen hemmoteltu kamariherra, joka vain satunnaisesti liikauttaa jäseniään, tällainen epäonnen isku voitaisiin helposti korjata. Kirkoltahan on Irjalan kautta vain puolen peninkulman patikkamatka järven vastapäiseen rantaan Niemenkylän kohdalle, ja sieltä saa aina soutajan, joka kuljettaa yli. Kiitän Swedenborgia koskevaa kirjallisuutta käsittelevästä uutisesta. Olisi ollut hyvä saada mukaan pari näytettä hänen hi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Yliopiston konsistorin lausuntopyyntö väitöskirjoista 21.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
21.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori J. W. Snellmanille pyytäen lausuntoa filosofian professorin viran hakijoiden esittämistä opinnäytteistä   Sitten kun kaksi Herra Senaattorin yliopista eroamisen jälkeen täyttämättä olleen filosofian professorin viran hakijaa, mainitun tieteen dosentit tohtori Anders Wilhelm Bolin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Rein, on julkaissut tähän tarkoitukseen tarvittavan väitöskirjan ja julkisesti puolustanut sitä, Bolin tutkimusta, joka on saanut otsikon ”Tutkimus tahdon vapauden opista kiinnittäen erityisesti huomiota Kantin tätä ongelmaa koskevaan tarkast...
Paikat: 

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
23.10.1868
Helsingissä 23.10.1868   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Kunnianarvoisassa virkakirjeessään tämän kuun 21. päivältä Teidän Korkea-arvoisuutenne on ilmoittanut minulle, että korkeimmin kunnioitettu konsistori on halunnut saada minulta lausunnon kahdesta toht. A. W. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin opinnäytteeksi Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston professorin virkaa varten erikseen julkaisemasta tutkimuksesta sekä tiedustella, olisinko halukas noudattamaan tätä Yliopiston Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin toivomusta. Nöyränä vastauksenani ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Yliopiston konsistorilta 24.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
24.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori Joh. Wilh. Snellmanille, liitteenä filosofian professorin viran täyttämistä koskevia asiakirjoja.   Samalla kun minulla on kunnia esittää Herra Senaattorille ja Ritarille konsistorin vilpitön kiitos siitä, että Herra Senaattori on arvoisassa kirjeessään tämän kuun 23. päivältä selittänyt olevansa halukas noudattamaan konsistorin toivetta saada Herra Senaattorilta lausunto dosenttien tohtori Andreas Wilhelm Bolinin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Reinin opinnäytteiksi Aleksanterin yliopiston filosofian professuuria varten julkaisemista tutkimuksista,...
Kirjeenvaihto: 

Adolf Edvard Arppelle

Päivämäärä: 
6.11.1868
Helsingissä 6.11.1868   Jalosukuinen Herra valtioneuvos ja Ritari Teidän Korkea-arvoisuutenne    Samalla kun nöyrimmästi palautan oheisen pöytäkirjanotteen minulla on kunnia lähettää minulta pyydetyt lausunnot toht. V. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin julkaisemista akateemisista tutkimuksista. Rohkenen toivoa, että asian vaikeus, huolellisuus, jota olen osoittanut täyttääkseni saamani tehtävän, sekä tämän ohella kohtuullinen sen seikan huomioon ottaminen, että olen ollut pitkähkön ajan poissa tieteellisestä toiminnasta, riittävät perusteiksi, joiden nojalla minulle suodaan hyväntaht...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lausunto yliopiston konsistorille Th. Reinin väitöskirjasta filosofian professuuria varten 6.11.1868

Päivämäärä: 
6.11.1868
Joh. Vilh. Snellmanin lausunto K. G. Th. Reinin teoksesta ”Om den filosofiska methoden i sitt förhållande till öfriga vetenskapliga methoder” [Filosofisesta metodista suhteessa muihin tieteellisiin metodeihin]   Filosofiassa todistelu on siinä määrin keskeinen asia, että filosofisen teoksen sisällön arvo tulee ensi sijassa juuri siitä. Voidaan mieltyä tähän tai tuohon tutkimuskohteeseen, mutta vasta todistelun luonteen kautta siitä tulee filosofian kohde ja siihen kohdistuu tieteellinen mielenkiinto. Siksi lienee ymmärrettävää, että herra Reinin työ heti ensi tutustumisesta lähtien on vaiku...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
12.10.1876
12.10.1876   Parahin Veli    Minun mielestäni on suomen kielen asialle suunnattoman suuri onni, jos ystävämme A. Meurman ottaa hoitaakseen Morgonbladetin, joka näyttää muuten kuolemaan tuomitulta, koska nuori sukupolvi on niin kyvytöntä tekemään kelvollista työtä. Olen tarjonnut vähäpätöistä puumerkkiäni ollakseni avuksi – sekä lisäksi [apua] ilman puumerkkiä ad libitum [aivan vapaasti]. Lisäksi laaditaan ehdot vakinaisten avustusten saamiseksi muilta, joista olen puhunut hankkeeseen mukaan Z. Topeliuksen, Reinin ja veljesi. Olen pohtinut juuri A. Meurmanin, Granfeltin, Donnerin saamista mu...
Paikat: