Cleve, Zachris Joachim

Cleve, Zachris Joachim

1820–1900. Filosofian kandidaatti 1844 ja tohtori 1850. Filosofian lehtori Kuopion lukiossa 1851. Kuopio Tidningin toimittaja 1855–56. Pedagogiikan ja didaktiikan professori Helsingin yliopistossa 1862–82.

Johan Jakob Tengströmiltä

Päivämäärä: 
18.1.1848
Hki 18.1.1848   Hyvä Veli Snellman!    Sen mitä viime kirjeessäsi minun kirjeestäni löytämäsi perusteella esitit minua moittiaksesi pidän hyvänäni, kun kerran Sinä olet voinut sen noin käsittää. Luotan kuitenkin siihen, ettet nähnyt siinä pelkästään seikkoja, joista huomautit, vaan myös vakavan tarkoituksen juuri sanoissa, jotka ovat minun menettelyni takia näyttäneet olevan vain keino toisen tarkoituksen edistämiseen. Jotta en antaisi aihetta samaan moitteeseen, en lisää tähän mitään. Sen sijaan haluan esittää mielipiteeni itse asiasta, jonka edistämisessä käyttämästäsi menettelytavasta er...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Z. J. Cleven opinnäyte pedagogiikan ja didaktiikan professorinvirkaa varten, lausunto historiallis-filologisessa tiedekunnassa 21.10.1861

Päivämäärä: 
21.10.1861
Herra lehtori, tohtori Z. J. Cleven pedagogiikan ja didaktiikan professorinvirantäyttöä varten julkaiseman opinnäytteen ”Skolan, pedagogiskt utkast med hänsigt till bestående förhållanden i Skandinavien, Tyskland och Schweiz” [Koulu, pedagoginen luonnos erityisesti Skandinavian, Saksan ja Sveitsin olosuhteisiin nähden] sisältö on, kuten otsikko jo ilmoittaa, seuraavanlainen. Kirjoittaja ottaa tutkiakseen ne eri momentit, jotka muodostavat koulun merkityksen ja toiminnan ja koettaa määritellä, mikä kussakin näissä momenteissa on oikein sekä ryhtyy tällä tavoin täsmennetyn koulun tarkoitusta ...
Paikat: 
Asiat: 

Matka-apurahan myöntäminen H. L. Melanderille, lausunto yliopiston konsistorissa 10.5.1862

Päivämäärä: 
10.5.1862
Olin konsistorin aiemman päätöksen nojalla estetty ottamaan osaa historiallisten tieteiden opettajille määrättyjen matka-apurahojen käsittelyssä rehtori Melanderin hakemuksen käsittelyyn ja siitä tehtävään ehdotukseen. Kun tämä este on pöytäkirjan tarkistamisen myötä nyttemmin poistunut, pyydän yhtyä professori Cleven lausuntoon ja ehdotan äänelläni Melanderille mainittua apurahaa, varsinkin kun monivuotinen viranhoito samassa koulussa Melanderin kanssa on suonut minulle tilaisuuden oppia tuntemaan hänen erinomainen opettajantaitonsa ja pätevyytensä.
Paikat: 
Asiat: 

Rouvasväen koulun johtajattaren virka ja koulunopettajain kokouksen kustannukset, lausunto senaatin talousosastossa 29.12.1863

Päivämäärä: 
29.12.1863
...kun senaattori Snellman – sanoi, että hän hyväksyi perusteet edellä esitetyssä määrin ja halusi näin kirkollisasiain toimituskunnan kautta kehottaa Porvoon tuomiokapitulia asettamaan ilmoituksessaan vapaana olevasta paikkakunnalla sijaitsevan rouvasväenkoulun johtajattaren virasta ehdoksi, että hakijalla pitää olla muiden vaadittavien ominaisuuksien lisäksi kasva­tus­opillista sivistystä ja kokemusta ja että hänen lisäksi tulee ottaa velvollisuudekseen hoitaa oppilaitoksen opetusta siinä määrin kuin vastedes mahdollisesti säädetään. Samoin tulisi käydä ilmi, että vaadittavan taitavuuden ...
Paikat: 

Yliopiston konsistorin lausuntopyyntö väitöskirjoista 21.10.1868, konsepti

Päivämäärä: 
21.10.1868
Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori J. W. Snellmanille pyytäen lausuntoa filosofian professorin viran hakijoiden esittämistä opinnäytteistä   Sitten kun kaksi Herra Senaattorin yliopista eroamisen jälkeen täyttämättä olleen filosofian professorin viran hakijaa, mainitun tieteen dosentit tohtori Anders Wilhelm Bolin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Rein, on julkaissut tähän tarkoitukseen tarvittavan väitöskirjan ja julkisesti puolustanut sitä, Bolin tutkimusta, joka on saanut otsikon ”Tutkimus tahdon vapauden opista kiinnittäen erityisesti huomiota Kantin tätä ongelmaa koskevaan tarkast...
Paikat: 

Talousvaliokunnan mietintö tuulaakimaksun laskentaperusteiden muuttamisesta, lausunto valtiopäivillä 12.3.1872

Päivämäärä: 
12.3.1872
Herra Snellman: Pyydän nöyrimmin saada omasta puolestani yhtyä herra von Alfthaniin, mitä tulee mietinnön valiokuntaan palauttamiseen, varsinkin kun on itse asiassa hallituksen puolelta erityinen myönnytys jättää asia säädyille, ei vain kuultavaksi, vaan myös päätettäväksi. Tuulaakimaksun määräämiseen kuuluu kaksi kohtaa. Ensimmäinen on oikeuden myöntäminen kaupungeille kantaa sellaista maksua. Sellaisen myöntämisestähän on esimerkkejä, säädyt ovat sellaiseen päätökseen osallistuneet, mutta vuoden 1772 jälkeen niin ei tietääkseni ole tapahtunut, vaan hallitus on antanut oikeuden kantaa tuul...
Paikat: 

Morgonbladet nro 303, 30.12.1878: Yritys padota puro

Päivämäärä: 
30.12.1878
Erityisistä syistä katson, että minun on vastattava H:fors Morgonbladin julkaisemaan, L. M:n [L. Mechelinin] allekirjoittamaan artikkeliin, joka oli suunnattu ”Pienistä purosista” -kirjoitusta vastaan (Katso Morgonbladet nro 291). Kirjoittaja myöntää, että suomenkielisen normaalikouluosaston lakkauttaminen oli ”poliittinen virhe” ja ”kohtuuttomuus”, ja esittää, että pääkaupungin edustajat valtiopäivillä 1872 samoin kuin Helsingin muut valtiopäivämiehet sentään osallistuivat anomukseen mainitun kouluosaston säilyttämiseksi, ja katsoo, että pääkaupungin johtavat luokat eivät ole voineet tehdä...
Paikat: