Rouvasväen koulun johtajattaren virka ja koulunopettajain kokouksen kustannukset, lausunto senaatin talousosastossa 29.12.1863

Tietoka dokumentista

Tietoa
29.12.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...kun senaattori Snellman – sanoi, että hän hyväksyi perusteet edellä esitetyssä määrin ja halusi näin kirkollisasiain toimituskunnan kautta kehottaa Porvoon tuomiokapitulia asettamaan ilmoituksessaan vapaana olevasta paikkakunnalla sijaitsevan rouvasväenkoulun johtajattaren virasta ehdoksi, että hakijalla pitää olla muiden vaadittavien ominaisuuksien lisäksi kasva­tus­opillista sivistystä ja kokemusta ja että hänen lisäksi tulee ottaa velvollisuudekseen hoitaa oppilaitoksen opetusta siinä määrin kuin vastedes mahdollisesti säädetään. Samoin tulisi käydä ilmi, että vaadittavan taitavuuden omaava virkaan nimitetty henkilö voi laskea saavansa kahdentuhannen markan matka-avustuksen seuraavana kesänä tehtävää ulkomaanmatkaa varten, mikä on tarkoitettu kasvatusopillista jatkokoulutusta varten. Tuomiokapitulin velvollisuus olisi myös aikanaan ilmoittaa henkilö, jonka tulisi saada nauttia kyseistä avustusta. Senaattorin mielestä avustus olisi maksettava niistä varoista, jotka keisarillisella senaatilla on 28. marraskuuta 1859 annetun armollisen asetuksen perusteella käytettävissä tulo- ja meno­arviossa mainitun lisäksi yleishyö­dyllisiin tarkoituksiin tahi erityisten asiaintilojen esiin nostamiin tarpeisiin. Kun ehdotus lukujärjestyksen muutokseksi varsinkin kyseisen oppilaitoksen neljännellä luokalla olisi edellä mainitulla tavalla laadittu, ottaen kuitenkin huomioon, ettei oppituntien määrää pidä lisätä, tulisi tuomiokapitulin lähettää se armollisesti harkittavaksi ja vahvistettavaksi. Samalla sen tulisi ilmoittaa, voitaisiinko tähän asti johtajattaren erityisessä hoidossa olleen kolmannen luokan erityinen valvonta uskoa jollekulle toiselle oppilaitoksen palveluksessa olevalle opettajalle, vai olisiko vielä yhden opettajattaren palkkaaminen, niin kuin kokous on ehdottanut, aivan välttämätöntä.

Mitä tulee kysymykseen tavasta, jolla koulunopettajainkokouksen ym. kustannukset maksetaan, niin senaattorin mielestä olisi ollut kokoustoimikunnan asia etukäteen alamaisesti ilmoittaa sekä ne yleiset kustannukset, joiden voitiin ennustaa kokouksen vuoksi välttämättä syntyvän, että erityisesti sen pöytäkirjojen painattamisesta koituvat kustannukset. Samoin olisi tietyt laskuun sisältyvät kulut, kuten kahdelle pikakirjoittajalle maksettu yhdeksänsadan kuudenkymmenen markan palkkio, varsin hyvin voitu ja pitänyt välttää, puhtaaksikirjoitusapua lukuun ottamatta, palkkaamalla sihteeri ja hänelle avustaja. Kuitenkin halusi senaattori tämän kerran määrätä maksettavaksi yllämainitusta tämän vuoden määrärahasta laskun rahamäärän, 12 800 markkaa, jonka professori Cleve saisi kuittia vastaan nostaa Uudenmaan läänin lääninrahastosta käytettäväksi mainittujen kustannusten peittämiseen.

Mitä lopuksi tulee professori Cleven muihin alamaisessa kirjelmässään tekemiin esityksiin, niin tulisi, kun nyt meneillään oleva koulunopettajakokouksen pöytäkirjojen painatus on saatu valmiiksi, kirkollisasiain toimituskunnan lähettää kaikille tuomiokapituleille kirjeet, joissa, samalla kun ne saavat kyseisen pöytäkirjan, niitä kehotetaan antamaan alamainen lausuntonsa mainituista esityksistä alamaisesti keisarilliselle senaatille, palauttaen samalla lähetekirjat. Kun tämä on saatu päätökseen, tulisi asia näiltä osin uudelleen esitellä keisarilliselle senaatille.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: