Matka-apurahan myöntäminen H. L. Melanderille, lausunto yliopiston konsistorissa 10.5.1862

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.5.1862
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Olin konsistorin aiemman päätöksen nojalla estetty ottamaan osaa historiallisten tieteiden opettajille määrättyjen matka-apurahojen käsittelyssä rehtori Melanderin hakemuksen käsittelyyn ja siitä tehtävään ehdotukseen. Kun tämä este on pöytäkirjan tarkistamisen myötä nyttemmin poistunut, pyydän yhtyä professori Cleven lausuntoon ja ehdotan äänelläni Melanderille mainittua apurahaa, varsinkin kun monivuotinen viranhoito samassa koulussa Melanderin kanssa on suonut minulle tilaisuuden oppia tuntemaan hänen erinomainen opettajantaitonsa ja pätevyytensä.

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: