Melart, Anders Wilhelm

Melart, Anders Wilhelm

1824–1902. Filosofian kandidaatti ja maisteri 1853. Opettaja Helsingissä 1854, rehtori 1863.

Morgonbladet nro 303, 30.12.1878: Yritys padota puro

Päivämäärä: 
30.12.1878
Erityisistä syistä katson, että minun on vastattava H:fors Morgonbladin julkaisemaan, L. M:n [L. Mechelinin] allekirjoittamaan artikkeliin, joka oli suunnattu ”Pienistä purosista” -kirjoitusta vastaan (Katso Morgonbladet nro 291). Kirjoittaja myöntää, että suomenkielisen normaalikouluosaston lakkauttaminen oli ”poliittinen virhe” ja ”kohtuuttomuus”, ja esittää, että pääkaupungin edustajat valtiopäivillä 1872 samoin kuin Helsingin muut valtiopäivämiehet sentään osallistuivat anomukseen mainitun kouluosaston säilyttämiseksi, ja katsoo, että pääkaupungin johtavat luokat eivät ole voineet tehdä...
Paikat: