Adolf Edvard Arppelle

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 6.11.1868

 

Jalosukuinen Herra valtioneuvos ja Ritari

Teidän Korkea-arvoisuutenne 

 

Samalla kun nöyrimmästi palautan oheisen pöytäkirjanotteen minulla on kunnia lähettää minulta pyydetyt lausunnot toht. V. Bolinin ja lisensiaatti K. G. Th. Reinin julkaisemista akateemisista tutkimuksista.

Rohkenen toivoa, että asian vaikeus, huolellisuus, jota olen osoittanut täyttääkseni saamani tehtävän, sekä tämän ohella kohtuullinen sen seikan huomioon ottaminen, että olen ollut pitkähkön ajan poissa tieteellisestä toiminnasta, riittävät perusteiksi, joiden nojalla minulle suodaan hyväntahtoisesti anteeksi näiden lausuntojen antamisen viivästyminen.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Valtioneuvoksen ja Ritarin

Teidän Korkea-arvoisuutenne

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: