Yliopiston konsistorilta 24.10.1868, konsepti

Editoitu teksti

Suomi

Herra Senaattori ja Ritari, Tohtori Joh. Wilh. Snellmanille, liitteenä filosofian professorin viran täyttämistä koskevia asiakirjoja.

 

Samalla kun minulla on kunnia esittää Herra Senaattorille ja Ritarille konsistorin vilpitön kiitos siitä, että Herra Senaattori on arvoisassa kirjeessään tämän kuun 23. päivältä selittänyt olevansa halukas noudattamaan konsistorin toivetta saada Herra Senaattorilta lausunto dosenttien tohtori Andreas Wilhelm Bolinin ja lisensiaatti Karl Gabriel Thiodolf Reinin opinnäytteiksi Aleksanterin yliopiston filosofian professuuria varten julkaisemista tutkimuksista, pyydän saada luovuttaa Herra Senaattorille mainittua tarkoitusta varten kappaleen kumpaakin kyseessä olevaa väitöskirjaa, ja pyydän myös, että saan samalla sen varalta, että Herra Senaattori haluaisi tutustua siihen, mitä edellä mainittujen väitöskirjojen arvioinnissa on tähän mennessä tapahtunut, lähettää Herra Senaattorille nöyrimmästi filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteellisen osaston konsistorille esittämän pöytäkirjanotteen.

A. E. Arppe, Max Schauman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: