Konsepti

Konsepti

Seurueelle nuorukaisia ja nuoria naisia 1830-luvun puolivälissä, puhekonsepti

Päivämäärä: 
31.12.1835
Puheeni seurueelle ylväitä ruskeafrakkisia nuorukaisia sekä daameja (nuoria) kanooneineen ja kalvaine poskineen, pidetty kamarissani vieraiden tanssiessa rajuilman vallitessa ikkunoiden ulkopuolella ja tulen palaessa takassa. Eivätkö säkenöikin Taivaan kiiltomadot valaistakseen sen Tulipallon asemesta jonka lännen laineet nielivät meidän pian hiiltyvät ilomme. Eivätkö päivän myrskyt lepääkin kuunnellakseen meidän ilomme ääniä, ja eikö usva peitäkin Kaupunkia etäännyttääkseen meistä ajatuksen ihmisen tyhmistä pyrkimyksistä ja riidoista. Kuinka me siis emme jättäisi valolle, tyvenelle ja rauh...
Asiat: 

Carl Robert Ehrströmiltä kesällä1838, konsepti

Päivämäärä: 
30.6.1838
Veli Janne!   Meidän ei pitäisi lakata olemasta toisillemme vain siksi että lakkasimme elämästä yhdessä. – Kynän antama lohdutus on heikko, mutta se on ainoa, ja siksi tartun quasi aq. stridente correptus arundinem [ikään kuin veden kohistessa ruokoon tartutaan]. Olen Muonionniskassa, siis maantieteemme mukaisesti Lapissa, mutta jos Sinä minun laillani näkisit nämä ympärillä olevat talonpoikaistalot peltoineen ja niittyineen, voisit luulla olevasi missä Suomen osassa tahansa. Illuusio katoaa kuitenkin pian, jos katsomme hieman etäämmälle ja näemme lumihuippuiset vuoret. Kartta antaa niistä ...
Kirjeenvaihto: 

Carl Robert Ehrströmiltä, luonnos

Päivämäärä: 
17.3.1840
[Kevät 1840] Ranskalaiset ampuivat Hegeliä rautakuulilla. hän ei kuullut eikä nähnyt sitä; seuraako tästä nyt välttämättä, että Sinäkin, muuan Hegelin apostoleista, et kuule niitä luoteja, joita sinua vastaan ammutaan, olkoonkin että ne ovat vain musteesta ja paperista tehtyjä. Älä odota, kunnes minäkin tulen ase kädessä, vaan luovuta linnoitus vapaaehtoisesti; Sinä tulet saamaan kunnialliset antautumisehdot – ajan myötä. Mikset ole sanallakaan sanonut minulle, missä olet ja kuinka voit; et ole antanut ainoankaan valosi säteen loistaa minun pimeyteeni. – Vielä pimeämpää! – ja silti kevätaur...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Ottelinille, konsepti marraskuussa 1843

Päivämäärä: 
20.11.1843
Suurimmin kunnioitetun Herra Tohtorin tunnettu ihmisrakkaus ja hänen erityisen hyväntahtoinen suhtautumisensa opettajien säätyyn rohkaisee minua vaivaamaan häntä seuraavalla esityksellä, jonka laatimiseen nykyinen asemani on minua kannustanut. Esitettyäni Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen alamaisen anomukseni saada armollinen lupa julkaista tällä paikkakunnalla painettavaa lehteä nimitettäneen paikkakunnalle sensori. Sellainen tehtävä soveltuu tietysti parhaiten jollekin täällä toimivalle promovoidulle koulun opettajalle, eikä siihen kuuluvia tuloja voida varmastikaan hyötyä tuottavasti...
Kirjeenvaihto: 

Kenraalikuvernööri Menšikoville, maalis-huhtikuussa 1846, konsepti

Päivämäärä: 
31.3.1846
*** Ruhtinas!   Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne on suvainnut mitä armollisimmin saattaa sekä Suomen sensuurihallinnon että Kuopion Herra Kuvernöörin kautta tiedokseni korkean tyytymättömyytensä toimintaani sanomalehti Saiman julkaisijana. *** kiitollisuutta armollisesta hyvyydestä, tunnustaen *** ***ni tämän ojennuksen tiedokseni olen kuitenkin *** ***ni saatettuani Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne tuntemaan suomalaisen miehen ***n kohdistuvaa tyytymättömyyttä. *** että Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne sen tähden mitä armollisimmin suvaitsee, että rohkenen alamaisesti esittää tapa...
Paikat: 

Luonnos puheeksi koulun päättäjäisissä

Päivämäärä: 
30.6.1846
[kesäkuussa 1846] Koulukurssin loppuun suorittaneiden julistaminen lukiokelpoisiksi tarkastajan suostumuksella. Aina ei ole samanlaista. Ihminen voi kuitenkin toivoa voittavansa kaikki vastukset lujan tahdon voimalla. Historia opettaa, että ihmiskunnan suurimmat hahmot ovat edenneet sitä tietä. Se, mitä sanotaan neroudeksi, jää ilman tahdonlujuutta joka tapauksessa tuloksettomaksi. Myöhemmin tästä muutama sana. Samoin Teille. Todistusten jako. Kirjojen jako. Ylemmälle tasolle siirtämisen periaatteesta. Usein syviä huolia. Teidän oma etunne – huonommuus muiden rinnalla masentavaa; – opettaji...
Henkilöt: 
Paikat: 

Prokuraattorille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1846
[vuoden 1846 lopussa] Minun on pakko jälleen valittaa Jalosukuiselle Hra Prokuraattorille, Salaneuvokselle ja Ritarille, joka toimii Hallitsijan kaikkein armollisimmin nimittämänä maan lakien ja laillisten menettelytapojen oikean noudattamisen valvojana, siitä yhä jatkuvasta laittomasta menettelystä, johon ryhtymistä Kuopion läänin kuvernööri, jalosukuinen Adolf Ramsay on pitänyt sopivana toimiessaan julkaisemani sanomalehden Saiman sensorina. Minun on pakko näin toimia, koska kukaan kansalainen ei saa välinpitämättömästi seurata sivusta lain selvää rikkomista, koska sananvapaus on niin pyh...

Luonnos lehdistölain perusteluiksi 31.12.1862, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1862
1. Tehtävän tärkeys – tietämisen vapaus – yhtäpitävyys koskien valtion ja yhteiskunnan laitoksia – keino valtion palvelijoiden valvomiseen – ja luottamukseen johtajien ja johdettavien välillä. Huom. Vapaan sanan haitat. Yleinen sivistys, lainkuuliaisuus, yhteiskuntajärjestyksen vakaus (50 vuoden todistus), lakien sitoma valtiomuoto antavat mahdollisuuden suoda nämä edut.   2. Sanan vapauden tulee kuitenkin kaikilla kansoilla olla sidoksissa lakiin, kaiken muun yhteiskunnallisen toiminnan tavoin – laki tässä ankara – huom. kaikki olennainen mikä ehkäisee vaaraa uskonnolle, siveydelle, valtio...

Mielipide sisällöltään poliittisten säännöllisesti ilmestyvien lehtien vakuusmaksusta 21.12.1862, konsepti

Päivämäärä: 
21.12.1862
Harkinta ja kokemus ovat opettaneet, että rahasakot ovat sopivin rangaistus painovapausrikoksista. Myös komitea on yhtynyt tähän käsitykseen. Mutta kokemus opettaa myös, että sanomalehdet ovat se kirjallisuuden muoto, jossa helpoimmin käytetään painovapautta väärin. Niillä on myös levikkinsä vuoksi surin vaikutus. Varsinkin poliittiset lehdet voivat, koska ne kääntyvät verrattain valistuneiden massojen puoleen, saada aikaan pahaa helpommin kuin hyvää. Siksi havaitaan, että lehdistölakeja on kaikkialla säädetty erityisesti tätä kirjallisuuden lajia silmällä pitäen. Poliittiset lehdet kuuluva...
Paikat: 

Lehdistökomitean nimissä laadittuja perusteluja kahta säädösehdotusta varten 21.12.1862, konsepti

Päivämäärä: 
21.12.1862
Sen tehtävän, jonka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on armollisimmin 1. joulukuuta 1861 päivätyllä käskykirjeellään antanut allekirjoittaneille, olemme alamaisesti kuuliaisina T. K. M:n käskylle ja vakuuttuneina asian tärkeydestä isänmaalle koettaneet parhaan kykymme mukaan täyttää. Neuvonpitomme päätettyämme jätämme syvimmin alamaisina seuraavat ehdotukset: – esitys Suomen- ja ruotsinkielisiä painotuotteita koskevasta painovapauslaista, – esitys Asetukseksi Suomessa julkaistavista venäjänkielisistä ja vieraskielisistä painotuotteista sekä ulkomaisista painotuotteista, – sekä Taulukko n...
Henkilöt: