Carl Gustaf Ottelinille, konsepti marraskuussa 1843

Tietoka dokumentista

Tietoa
20.11.1843
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Suurimmin kunnioitetun Herra Tohtorin tunnettu ihmisrakkaus ja hänen erityisen hyväntahtoinen suhtautumisensa opettajien säätyyn rohkaisee minua vaivaamaan häntä seuraavalla esityksellä, jonka laatimiseen nykyinen asemani on minua kannustanut.

Esitettyäni Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen alamaisen anomukseni saada armollinen lupa julkaista tällä paikkakunnalla painettavaa lehteä nimitettäneen paikkakunnalle sensori. Sellainen tehtävä soveltuu tietysti parhaiten jollekin täällä toimivalle promovoidulle koulun opettajalle, eikä siihen kuuluvia tuloja voida varmastikaan hyötyä tuottavasti osoittaa kenellekään muuten kuin lisätuloksi opettajan vähäiseen palkkaan. Koulun opettajien joukossa taas ei ole ketään, joka ansaitsisi tällaisen suosionosoituksen paremmin kuin ensimmäinen kollega, maist. Joh. v. Becker. Hän on jo viisitoista vuotta hoitanut moitteettomasti velvollisuuksiaan koulussa ja huolehtii niistä edelleenkin erityisen kiitettävästi. Satunnainen keskustelu, johon Herra Tohtori soi minulle kunnian hieman ennen lähtöäni Helsingistä, osoitti minulle, että epäedulliset huhut Beckerin yksityiselämästä olivat ehtineet Herra Tohtorinkin korviin. En rohkene sanoa mitään siitä, millaisia perusteita niihin on saattanut menneisyydessä olla. Jokainen sivistynyt kaupungin asukas voi kuitenkin todistaa, että Beckerin elämäntavat ovat nyt ja ovat jo useiden vuosien ajan olleet esimerkilliset. Rohkenen oman kokemukseni perusteella todistaa, että maist. Beckeriä kunnioitetaan ja hänestä pidetään paikkakunnalla yleisesti hänen rehdin luonteensa ja vaatimattoman olemuksensa takia.

Tästä syystä anon nöyrimmästi, että Suurimmin kunnioitettu Herra Tohtori hyväntahtoisesti sanoisi painavan sanansa, mikäli se haittaa tuottamatta käy päinsä, suositellakseen päätöksentekijöille maist. Beckerin nimittämistä Kuopion sensorin tehtävään. Vakuutan nöyrimmästi, että aikomani lehden laatu ei vaadi sensorilta suurta uurastusta eikä siis sillä suhteella, joka vallitsee minun ja maist. Beckerin välillä, voi olla mitään vaikutusta hänen lehteä koskeviin virkatoimiinsa. Ainoastaan velvollisuuteni hyödyttää kykyjeni mukaan myös koulun opettajia ja se erityinen kunnioitus ja altis ystävyys, jota jo lyhyt yhdessäolo on opettanut minut tuntemaan maist. v. Beckeriä kohtaan, ovat antaneet aiheen tähän häntä puoltavaan pyyntööni. Toistan vielä, että Suurimmin kunnioitetun Herra Tohtorin ihmisystävällinen ajattelutapa antaa minulle aiheen toivoa, että saan anteeksi täten aiheuttamani vaivan, ja uskoa lujasti, etten ole turhaan vedonnut tähän ajattelutapaan. Vakuutan olevani nöyrimmin kiitollinen siitä, mitä Herra Tohtori asiassa tekee, samoin kuin minulla on arvonantoani ja kunnioitustani vakuuttaen kunnia allekirjoittaa –

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: