Kenraalikuvernööri Menšikoville, maalis-huhtikuussa 1846, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
31.3.1846
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tarkka
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

*** Ruhtinas!

 

Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne on suvainnut mitä armollisimmin saattaa sekä Suomen sensuurihallinnon että Kuopion Herra Kuvernöörin kautta tiedokseni korkean tyytymättömyytensä toimintaani sanomalehti Saiman julkaisijana.

*** kiitollisuutta armollisesta hyvyydestä, tunnustaen *** ***ni tämän ojennuksen tiedokseni olen kuitenkin *** ***ni saatettuani Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne tuntemaan suomalaisen miehen ***n kohdistuvaa tyytymättömyyttä. *** että Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne sen tähden mitä armollisimmin suvaitsee, että rohkenen alamaisesti esittää tapauksesta seuraavan selityksen.

Vaikka olen vakuuttunut siitä, että suomalaisen kansan sivistyessä vireä yhteisöllinen henki voi vain edistää hallituksen tarkoitusten toteuttamista, olen kuitenkin julkaisemassani sanomalehdessä tarkoituksellisesti vaiennut maan hallinnosta, koska tiedän, ettei siitä saa julkisesti keskustella. Voin vain arvata, että erään yleistä moraalia vaarantavia lakeja käsittelevän kirjoituksen sisältö on saanut Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne moittivan huomion kohdistumaan minuun. *** Sillä esimerkkeinä tämän kirjoituksen johdosta on mainittu eräitä tämän maan taloudelliseen sekä siviili- ja rikoslainsäädäntöön sisältyviä säädöksiä. Olen tarkoittamattani tehnyt virheen, kun näiden joukossa on aivan tuore hallinnollinen määräys. Vastaavia todisteita voi kuitenkin löytää jokaisen maan laeista. Lisäksi esityksestä, jonka pääasiana on juuri lakien kunnioittaminen, ei toivottavasti kukaan voi oppia näiden halveksimista, etenkään Suomessa, jossa jokainen ajatteleva mies pakostakin arvostaa suuresti lainsäädännön valistuneisuutta ja yleensäkin ylistää asioiden tilaa onnelliseksi, vaikka täälläkin kuten kaikkialla on voimassa vanhentuneita säädöksiä, jotka eivät ole sopusoinnussa nykyisen sivistystason kanssa.

Maan papistolla on vieläkin vähemmän aihetta loukkaantua lehteni sisällöstä. Saanen olettaa, että eräät pappien palkkausta koskevat rivit ovat antaneet aiheen moittia minua tältä kannalta. Ehkä en ole kyllin selvästi ilmaissut, että tämä artikkeli on parodia eräistä muissa lehdissä ilmestyneistä tätä aihetta käsittelevistä kirjoituksista. Nuo rivit on siis tähdätty näiden kirjoitusten laatijoihin, ei toki itse asiaan, saati maan papistoon.

Rohkenen alamaisimmin vakuuttaa Teidän Ruhtinaalliselle Ylhäisyydellenne, että ainoana tarkoituksenani on palvella julkaisemassani lehdessä yleisen sivistyksen asiaa. Mitä lujinta luottamusta tuntien rohkenen myös olettaa, ettei Teidän Ruhtinaallinen Korkeutenne armollisimmin halua kieltää minulta täyttä vapautta käydä keskustelua näistä ”yleisistä asioista”. Olosuhteet ovat karkottaneet minut ainoalta uralta, jolle olen kouluttautunut, puhtaasti tieteelliseltä uralta. Ainoaksi mahdollisuudekseni on jäänyt käyttää tieteellistä toimintaani isänmaan hyödyksi vähäisellä panoksellani käymällä julkista keskustelua. Jos minulta viedään tämäkin mahdollisuus, on inhimillistä otaksua, ettei sieluni täysin välty katkeroitumiselta. Mutta tämäkään ei johdata minua ***sten lakien väheksymiseen eikä riistä minulta syvää kunnioitustani *** jota olen velvollinen osoittamaan sen asukkaille, isänmaan hyväksi ja jonka vallassa olen yhä

Korkea Ruhtinas ***

Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne ***

alamainen palvelija

J. V. S.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: 
Alkuperäinen