Reinholm, Henrik August

Reinholm, Henrik August

1819–1883. Filosofian kandidaatti 1844, lisensiaatti 1853, tohtori 1857. Yliopiston kirjaston amanuenssi 1844–55, yliopiston etnografisen museon ama­nuenssi 1850–56. Pappisvihkimys 1854. Saarnaaja luterilaisissa seurakunnissa ja Sveaborgin (Suomenlinnan) vankilassa 1856–1883. Kansanrunouden keräilijä.

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.2.1856
Om nådens ordning jemte kritik öfver hrr Ingmans och Hedbergs stridsskrifter, af Axel Fredr. Granfelt. H:fors 1855. [Armon järjestyksestä sekä kritiikkiä herrojen Ingman ja Hedberg kiistakirjoituksista. Kirj. Axel Fredr. Granfelt. Helsinki 1855.]   Mitä harvinaisempaa on, että omat tiedemiehemme kirjoittavat oman maan sivistyneistölle, sitä enemmän tunnustusta ansaitsee professori Granfeltin kirjallinen toiminta, joka monien vuosien ajan on omistettu pääasiassa uskonnollisesta vakaumuksesta valistamiseen isänmaassa. Vajavainen kyky arvostaa tätä ansiokasta pyrkimystä ei liioin ole aiheuttan...
Paikat: