Ludwig Noackilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
9.10.1846
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Wormsissa 9.10.1846

 

Suuresti kunnioitettu Herra! 

 

Rohkenin muutamia kuukausia sitten lähettää Teidän Kunnianarvoisuudellenne kutsun ryhtyä aktiivisesti avustamaan vastikään perustamaani filosofista aikakauslehteä. Olettaen, että heinäkuussa ilmestynyt, valitettavasti hieman myöhästynyt ensimmäinen numero, jota kuitenkin on jo seurannut toinen ja molemmat muut vielä tänä vuonna seuraavat, on jo saapunut nähtäväksenne ja että Te hyväksytte yleispiirteiltään ne periaatteet, jotka on ilmaistu johdannoksi esitetyssä ohjelmassa, rohkenen toistaa nöyrimmän kysymykseni ja pyyntöni ja tiedustella, olisitteko ehkä halukas tukemaan hanketta myös omalta taholtanne lähettämällä ajoittain kirjoituksianne, jotka olisivat hyvin tervetulleita, ja liittymään avustajien joukkoon. Tässä tapauksessa olisin hyvin kiitollinen, jos haluaisitte varsin pian ilahduttaa ja kunnioittaa minua lähettämällä jonkin kirjoituksenne lehteämme varten. Ehkäpä Teillä on tilaisuus myös edistää ensi vuonna kuutena 12 arkkia käsittävänä numerona ilmestyvän lehden levikkiä ja kannustaa lähipiiristänne vielä joku toinenkin sovelias oppinut tukemaan hanketta kirjoituksillaan. Kustannusliike maksaa kunkin numeron ilmestyttyä avustuksesta 20 Reininmaan guldenin palkkion, ja avustajat saavat kirjoituksistaan kaksi eripainosta.

Toivoen suopeata lupautumistanne minulla on kunnia erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen edelleenkin olla

Teidän Kunnianarvoisuutenne

kaikkein alttein

toht. L. Noack

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: