Virkakirje

Virkakirje

Porvoon tuomiokapitulille 26.7.1844

Päivämäärä: 
26.7.1844
Korkea-arvoisin Herra Piispa, tohtori ja useiden ritarikuntien jäsen sekä Korkea-arvoisa Tuomiokapituli   Korkea-arvoisimman herra piispan, tohtorin ja ritarikunnan jäsenen sekä korkea-arvoisen tuomiokapitulin käskystä ja vakuuttuneena siitä, että herrat opettajakollegani, jotka ovat osallistuneet Collegii Scholastici päätökseen erottaa Kuopion yläalkeiskoulusta oppilas Leonard Vilhelm Mohell, ovat yhtä mieltä kanssani Mohellin isän tekemän valituksen aiheettomuudesta, saanen nöyrimmin antaa asian kannalta tarpeellisia selvityksiä, vaikken voi eikä minun pidä esittää puolustuksia Collegii S...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Lukion rehtori Fabian Collanille 25.8.1844

Päivämäärä: 
25.8.1844
Erinomainen Herra Maisteri Opettaja, Kuopion lukion nykyinen Arvoisa Rehtori!   Erinomainen Mies, Sinun mieluisaan suosioosi tahtoisin viran puolesta mitä nöyrimmin sulkea nuorukaiset, Jumalan ansiosta vireän Kuopion yläalkeiskoulun tähänastiset kasvatit, Johan Bernhard Schlüterin sekä Bernhard Christfrid Sarlinin, molemmat luonteeltaan tavattoman vilpittömiä ja oppiaineiden opiskelussa lähes samanveroisia, edellinen huomattavan lahjakas, jälkimmäinen ainutkertaisen ahkera. Edellinen Schlüter, jonka isä on Sven Johan Schlüter, Joensuun julkisen vilja-aitan hoitaja, on syntynyt 18. päivänä j...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 5.9.1844

Päivämäärä: 
5.9.1844
Nöyrin anomus!   Saanen asettaa Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin, Piispan, Ritarikunnan jäsenen ja korkea-arvoisen tuomiokapitulin valistuneen päätöksen varaan, miten tämän alkeiskoulun voimistelutilat pitäisi järjestää, kun koulun uudessa talossa ainoastaan pientä, hyvin kelvotonta kuuden kyynärän korkuista huonetta voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, tai oikeammin sanottuna, se on käyttökelvoton. Kun myös lukion oppitunnit jatkuvat kello kahteentoista aamupäivällä ja kello kuuteen illalla, niin lukion tiloissa olevaa voimistelutilaa ei koulun nuoriso sille sopivana aikana voi käyttää, m...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 5.9.1844

Päivämäärä: 
5.9.1844
Nöyrin anomus!   Kun alkaneena lukuvuonna ei tätä yläalkeiskoulua varten ole säädetty mitään lukujärjestystä, mutta jo useana vuonna on ollut tapana, että kollegat koulussa keskenään ovat jakaneet kolmen alemman luokan oppiaineet, jolloin he ovat noudattaneet niin kutsuttua aineopetusta, ja kun tämä menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi oppilaiden edistymisen kannalta rasittamatta liikaa heidän voimiaan, ainakaan tois- ja kolmasluokkalaisten, ja kun koulun nykyisen opettajakunnan muutokset olisivat hyvin vahingollisia, saanen korkea-arvoisimmalta herra tohtorilta, piispalta ja ritarikunnan...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Jens Jacob Asmunssen Worsaaelta

Päivämäärä: 
6.3.1845
Korkeimmin kunnioitettu ja korkeasti oppinut Hra Professori! Kööpenhamina 6.3.1845 Vaikka minulla tuskin on sitä kunniaa, että Hra Professori tuntisi minut, toivon kuitenkin, että voin vapaasti lähestyä Teitä tieteellisessä asiassa, joka on minulle erityisen tärkeä. Hra Professori on myös kutakuinkin ainoa yliopiston opettaja, jonka nimi tunnetaan täällä Tanskassa hyvin. Julkaisusta ”Acta Societatis Scientiarum Fennicae”, jonka olen vasta äskettäin saanut käsiini, näen (I osan siv. 731), että yliopistolla on hallinnassaan muinaisesineiden kokoelma. Koska pohjoismaisen muinaistieteen tutkimu...
Asiat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 15.5.1845

Päivämäärä: 
15.5.1845
Nöyrin esitys. Arvoisaa virkakirjettä 19:ltä marraskuuta asianmukaisesti noudattaakseni olen ottanut tehtäväkseni sopivan voimistelutilan vuokraamisen yläalkeiskoulua varten. Kun kuitenkaan minkäänlaista sopivaa huoneistoa ei ole tässä kaupungissa, jossa ylipäätään on melko rajoitetusti huoneita vuosittain vuokrattavana, saanen nöyrimmin ilmoittaa tästä Korkea-arvoisimmalle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkea-arvoiselle Tuomiokapitulille. Rohkenen kuitenkin nöyrimmin liittää mukaan voimistelusalin piirustukset ja kustannusehdotuksen, jossa sali voitaisiin toteu...
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 30.5.1845

Päivämäärä: 
30.5.1845
Nöyrin esitys!   Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisen lukio- ja koulujärjestyksen viidennen luvun 8. §:n mukaisesti saan kunnioittavasti ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että kun tämän yläalkeiskoulun toinen kollega, herra maisteri Vilhelm Boxström, joka on käyttänyt esittämillään pätevillä syillä virkavapautta, on ilmoittanut haluavansa nauttia samaa vapautta edelleen, olen ottanut koulun virkaatekevän venäjänopettajan A. E. Rongainin, joka on mainittuna aikana hoitanut...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 4.6.1845

Päivämäärä: 
4.6.1845
Nöyrin esitys! Kun Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin määräyksen mukainen yläalkeiskoululle luovutetun rakennuksen ja tontin katselmus on 20. maaliskuuta arvoisan maistraatin toimesta suoritettu, jossa tilaisuudessa minä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitetun virkakirjeen 19. maaliskuuta määräyksestä valvoin koulun etua, ja kun nyt kappale katselmuskirjaa on toimitettu koulun arkistoon, saanen kunnioittavimmin kertoa katselmuksen kulusta tähän kuuluvan virkakirjeen ilmoittaman armollisen määräyksen mukaisesti. Kuopion kaupungin katselmuksessa läsnä ollut edustaja suostui kernaasti koulur...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Vastaus prokuraattorille 26.6.1845

Päivämäärä: 
26.6.1845
Jalosukuinen Herra Prokuraattori, Todellinen Salaneuvos Molempain Oikeuksien Tohtori ja useiden Keisarillisten Ritarikuntien Ritari   Noudattaen Jalosukuisen Herra Prokuraattorin Todellisen Salaneuvoksen ja Ritarin 14. kesäkuuta 1845 päivätyssä kunnianarvoisassa kirjeessä minulle sangen suopeamielisesti ilmoitettua käskyä, että minun on viipymättä ilmoitettava nimet, paikka ja aika, joihin viitataan sanomalehti Saiman numeroissa 22, 23 kuluvana vuonna otsikolla ”Talonpojan loukattu kunnia” julkaistussa kertomuksessa, minulla on kunnia saattaa kaikkein nöyrimmästi tiedoksi: että kyseisen ker...
Paikat: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 7.8.1845

Päivämäärä: 
7.8.1845
Nöyrin anomus!   Velvollisena noudattamaan Korkea-arvoisimman Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin minulle armollisesti ilmoittamaa määräystä saanen nöyrimmin antaa tiedoksi, että koskien korkea-arvoisten viranomaisten määräystä voimisteluharjoituksista on yläalkeiskoulussa välttämätöntä, että viikon kaksi voimistelutuntia järjestetään kerralla lähes kahdelle kolmasosalle koululaisista, minkä vuoksi tässä koulussa tänä lukuvuonna voimistelunopettaja on antanut opetusta korkeintaan 56:lle, vähintään 35 oppilaalle samalla tunnilla ja voidaan enn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: