Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 30.5.1845

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.5.1845
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollisen lukio- ja koulujärjestyksen viidennen luvun 8. §:n mukaisesti saan kunnioittavasti ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle samoin kuin Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että kun tämän yläalkeiskoulun toinen kollega, herra maisteri Vilhelm Boxström, joka on käyttänyt esittämillään pätevillä syillä virkavapautta, on ilmoittanut haluavansa nauttia samaa vapautta edelleen, olen ottanut koulun virkaatekevän venäjänopettajan A. E. Rongainin, joka on mainittuna aikana hoitanut omien oppituntiensa ohella toisen kollegan oppitunnit, edelleenkin huolehtimaan toisen kollegan virkatehtävistä, kunnes Korkeimmin kunnioitettu Herra Tohtori, Piispa ja Ritarikunnan jäsen sekä Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli suvaitsevat suurta suopeutta osoittaen määrätä toisin. Kuopiossa 30. toukokuuta 1845.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: