Vastaus prokuraattorille 26.6.1845

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Jalosukuinen Herra Prokuraattori, Todellinen Salaneuvos

Molempain Oikeuksien Tohtori ja useiden Keisarillisten Ritarikuntien Ritari

 

Noudattaen Jalosukuisen Herra Prokuraattorin Todellisen Salaneuvoksen ja Ritarin 14. kesäkuuta 1845 päivätyssä kunnianarvoisassa kirjeessä minulle sangen suopeamielisesti ilmoitettua käskyä, että minun on viipymättä ilmoitettava nimet, paikka ja aika, joihin viitataan sanomalehti Saiman numeroissa 22, 23 kuluvana vuonna otsikolla ”Talonpojan loukattu kunnia” julkaistussa kertomuksessa, minulla on kunnia saattaa kaikkein nöyrimmästi tiedoksi:

että kyseisen kertomuksen käsikirjoituksen olen saanut lehdessä julkaistavaksi Kajaanin piirilääkäriltä toht. Elias Lönnrotilta ja se on alkuperäisenä minun hallussani;

että tämä sama käsikirjoitus ilmoittaa kertomuksessa mainitun oikeudenkäynnin tapahtuneen ja tuomion tulleen langetetuksi Paltamon ja Oulun läänin kihlakunnanoikeudessa talvikäräjillä, jotka pidettiin asessori ja kihlakunnantuomari Flanderin omistamalla Uudenkartanon tilalla, mistä kertomuksessa mainittu kyyditys Kajaanin kaupunkiin kuuluu tapahtuneen;

että oikeudenkäynnin ajankohdasta sitä vastoin ilmoitetaan vain sen tapahtuneen 6. huhtikuuta väitetyn rikoksen tapahduttua kaksi päivää aiemmin eli 4. huhtikuuta, ”viidentenä paastonajan sunnuntaina” ilman vuosilukua, joka kuitenkin mainitun sunnuntain kuuluessa liikkuviin juhlapäiviin voitaneen helposti selvittää;

että kirjoituksessa mainittua talonpoika Henrikiä sanotaan käsikirjoituksessa ”Henrik Härköseksi”, samoin siinä mainittua asianomistaja X:ää ”pormestari Veckmaniksi”, todistaja Y:tä ”ylijahtimestari Stjerncreutziksi”, todistaja Larsia ”Lars Andreaanpoika Kähköseksi”, nimismiestä ”Ven­nerströmiksi” sekä pitäjänkirjuria ”luutnantti Appelgreniksi”, ja toht. Lönnrot on sanonut pystyvänsä ilmoittamaan Henrik Härkösen olinpaikan, jota käsikirjoituksessa ei mainita;

että toht. Lönnrotin ilmoituksen mukaan Härkönen oli elossa vielä vuosi sitten, mutta sekä asessorit Flander ja Veckman että ylijahtimestari Stjerncreutz ovat kuolleet.

Että saman ilmoituksen mukaan käsikirjoituksen on kirjoittanut samoin nyt jo kuollut Paltamon kirkkoherra Aejmeleus.

Ja pyydän nöyrimmästi saada kunnian samalla ilmoittaa, että tapahtuma, josta on kyse, lienee sattunut 15–20 vuotta sitten, mistä syystä en puolestani ole pitänyt haitallisena sen kertomista nimiä, paikkaa ja aikaa mainitsematta. Sen ajallinen etäisyys on sitä paitsi viitteellisesti osoitettu lukijalle mainitsemalla, että mukana olleet ovat jo kuolleet, ja ehkäistäkseni enemmät väärinkäsitykset kiinnitän ensi tilassa sanomalehti Saiman lukijoiden huomiota tähän seikkaan.

Syvimmin kunnioittaen minulla on kunnia allekirjoittaa

Jalosukuisen Herra Prokuraattorin, Todellisen Salaneuvoksen

Mol. Oik. Tohtorin ja Ritarin

nöyristä nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

Kuopio 26. kesäkuuta 1845.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: