Anomus Porvoon tuomiokapitulille 7.8.1845

Tietoka dokumentista

Tietoa
7.8.1845
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin anomus!

 

Velvollisena noudattamaan Korkea-arvoisimman Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin minulle armollisesti ilmoittamaa määräystä saanen nöyrimmin antaa tiedoksi, että koskien korkea-arvoisten viranomaisten määräystä voimisteluharjoituksista on yläalkeiskoulussa välttämätöntä, että viikon kaksi voimistelutuntia järjestetään kerralla lähes kahdelle kolmasosalle koululaisista, minkä vuoksi tässä koulussa tänä lukuvuonna voimistelunopettaja on antanut opetusta korkeintaan 56:lle, vähintään 35 oppilaalle samalla tunnilla ja voidaan ennustaa, että tämä määrä tulee ensi lukuvuonna vielä kasvamaan. Ohessa saan kunnian saman arvoisan määräyksen mukaisesti yhtä nöyrästi liittää mukaan pohjapiirustuksen koulurakennukseen kuuluvasta tontista siihen kuuluvine rakennuksineen.

Kuopiossa 7. elokuuta 1845.

Joh; Vilh; Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: