Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 4.6.1845

Tietoka dokumentista

Tietoa
4.6.1845
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

Kun Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin määräyksen mukainen yläalkeiskoululle luovutetun rakennuksen ja tontin katselmus on 20. maaliskuuta arvoisan maistraatin toimesta suoritettu, jossa tilaisuudessa minä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitetun virkakirjeen 19. maaliskuuta määräyksestä valvoin koulun etua, ja kun nyt kappale katselmuskirjaa on toimitettu koulun arkistoon, saanen kunnioittavimmin kertoa katselmuksen kulusta tähän kuuluvan virkakirjeen ilmoittaman armollisen määräyksen mukaisesti.

Kuopion kaupungin katselmuksessa läsnä ollut edustaja suostui kernaasti koulurakennuksen korjauksiin, joiden välttämättömyydestä minä muistutin. Paikalla laaditun ehdotuksen mukaan korjauskustannukset nousevat 49 ruplaan 32 kopeekkaan hopeassa, huomioonottamatta ulkokaton korjausta ja osittaista tontin suunnittelua, jotka tullaan laskelman mukaan toteuttamaan; lisäksi on sitouduttu rakentamaan talon alimman kerroksen salista ovi eteiseen. Mitä tulee kuitenkin minun esittämääni vaatimukseen suunnitella koko tontti uudelleen ja siirtää pois tontin kouluun kuulumaton lisärakennus, jonka vaatimuksen suhteen myös läsnä ollut kruununvirasto oli yksimielinen, huomautti tähän ehdotukseen kaupungin edustaja, että kun vielä oli määrittämättä, miten suuri osa tontista kaupungin tuli antaa käytettäväksi koululle, ja että tähän tarkoitukseen riittäisi jo puoletkin tontista, ei kaupunki olisi velvollinen purkamaan ”mainittuja tontille pystytettyjä rakennuksia; samalla edustaja ilmoitti, että kaupunki aikoi nöyrimmin anoa Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan lupaa luovuttaa kruunulle koko tontti kaikkine siihen kuuluvine rakennuksineen sitä vastaan, että kruunu ottaa vastuulleen niiden ylläpidon”, minkä vuoksi heidän mielestään mainittua rakennusta ei toistaiseksi pitäisi hävittää; ja kun viimeksi mainittu toiminta voisi myös olla koululle eduksi, niin en pitänyt sopivana enempää tuoda asiaa esiin, varsinkaan kun ei kruununvirastolla eikä maistraatin puheenjohtajalla ollut mitään huomauttamista asiaan.

Minun on annettava tiedoksi, että siinä tapauksessa, että kouluun kuulumaton rakennus tullaan hävittämään, puuttuu koululta tällöin kokonaan välttämätön ulkohuone, jota koulu tähän asti on voinut käyttää, olkoonpa se miten puutteellinen tahansa.

Lopuksi saanen kunnioittavimmin huomauttaa, että koulun sisätilojen muuttaminen yhdistämällä kaksi pienempää huonetta ylemmässä ja alemmassa kerroksessa, seikka mikä on välttämätön sopivan tilan saamiseksi ja josta minulla aiemminkin on ollut kunnia tehdä ilmoitus, mutta josta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollinen käskykirje 1. maaliskuuta tänä vuonna ei kuitenkaan mitään määrää, on tässäkin katselmuksessa arvoisan maistraatin annetun ilmoituksen mukaan selitetty olevan rakennuksen tulevan tilan kannalta vaaraton, mikä selitys otettiin mukaan myös katselmuskirjaan. Pyydänkin nöyrimmin lupaa tämän johdosta saada edelleen muistuttaa kunnioittavimmin mainittujen muutosten tarpeellisuudesta sekä luentojen kannalta tarpeellisen tilan saamiseksi ja etenkin koulunuorison terveyden vuoksi.

Kuopiossa 4. kesäkuuta 1845.

Joh; Vilh; Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: