Jens Jacob Asmunssen Worsaaelta

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.3.1845
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Korkeimmin kunnioitettu ja korkeasti oppinut Hra Professori!

Kööpenhamina 6.3.1845

Vaikka minulla tuskin on sitä kunniaa, että Hra Professori tuntisi minut, toivon kuitenkin, että voin vapaasti lähestyä Teitä tieteellisessä asiassa, joka on minulle erityisen tärkeä. Hra Professori on myös kutakuinkin ainoa yliopiston opettaja, jonka nimi tunnetaan täällä Tanskassa hyvin.

Julkaisusta ”Acta Societatis Scientiarum Fennicae”, jonka olen vasta äskettäin saanut käsiini, näen (I osan siv. 731), että yliopistolla on hallinnassaan muinaisesineiden kokoelma. Koska pohjoismaisen muinaistieteen tutkimus on ala, jolle olen antautunut, tämä tieto kiinnosti minua tavattomasti, etenkin kun saattaisin ehkä saada sieltä joitakin tietoja, jotka olisivat hyödyllisiä valmistellessani laajahkoa muinaislöytöjä koskevaa teosta, joka on jo niin pitkällä, että se saattaisi ilmestyä *** ensi kuussa. Olen sen tähden kirjoittanut oheen liitetyn kirjeen muinaisesinekokoelman hoitajalle, ja ehkä rohkenen pyytää Hra Professoria toimittamaan sen perille. En tiedä hänen nimeään, eikä sellaista miestä ehkä olekaan; rohkenen joka tapauksessa pyytää Hra Professoria antamaan vastaamisen tehtäväksi henkilölle, joka parhaiten tuntee Suomen muinaislöydöt ja joka saattaisi olla halukas lähettämään minulle hyväntahtoisesti vastauksen, jolla on minulle suuri merkitys. Olen ilomielin valmis lähettämään kokoelman kirjastoon joitakin julkaisemiani muinaistieteellisiä teoksia, jotka saattaisivat ehkä kiinnostaa suomalaisia muinaistutkijoita. Tarkoituksenani on kuitenkin ensi vuonna käydä itse Suomessa ja Venäjällä oppiakseni tuntemaan muinaistutkimuksen tilan.

Toivoen ja siinä varmassa uskossa, että Hra Professori ei aitona tiedemiehenä pahastu rohkeudestani, vaan että Te pikemminkin olette valmis auttamaan minua siten, että saisin toivomani tiedot mahdollisimman pian, pyydän Teitä ottamaan vastaan vakuutuksen, ettei mikään olisi minulle mieluisampaa kuin se, että saisin jonkin tilaisuuden vastapalveluksen tekemiseen. Hra Professoria sangen suuresti kunnioittaen

J. J. A. Worsaae

Osoite ”Elers Collegium nro 10.”

 

PS Jos toht. Lönnrot on kaupungissa, hän voinee antaa hyviä tietoja.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: