Lukion rehtori Fabian Collanille 25.8.1844

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Erinomainen Herra Maisteri Opettaja, Kuopion lukion nykyinen Arvoisa Rehtori!1

 

Erinomainen Mies, Sinun mieluisaan suosioosi tahtoisin viran puolesta mitä nöyrimmin sulkea nuorukaiset, Jumalan ansiosta vireän Kuopion yläalkeiskoulun tähänastiset kasvatit, Johan Bernhard Schlüterin sekä Bernhard Christfrid Sarlinin, molemmat luonteeltaan tavattoman vilpittömiä ja oppiaineiden opiskelussa lähes samanveroisia, edellinen huomattavan lahjakas, jälkimmäinen ainutkertaisen ahkera.

Edellinen Schlüter, jonka isä on Sven Johan Schlüter, Joensuun julkisen vilja-aitan hoitaja, on syntynyt 18. päivänä joulukuuta 1828 ja hänet on kirjattu Kuopion koulun alemman kollegan luokalle 5. päivänä helmikuuta 1837; Sarlin, syntynyt 13. päivänä huhtikuuta 1828, joka on menettänyt isänsä, Viitasaaren pitäjän entisen pastorin Henrik Sarlinin, tuli koulun toiselle luokalle 2. päivänä helmikuuta 1840.

 

Molemmat ovat lukeneet

Rooman kirjallisuudesta:

Cornelius Nepoksen ”Etevien päälliköiden elämäkerrat”

Sallustiuksen ”Catilinan salaliiton,”

Ciceron ”Velvollisuuksista”, ensimmäisen kirjan,

Saman tekijän ”Puheen runoilija Arkhiaan puolustukseksi”

Vergiliuksen ”Aeneiksen” ensimmäisen kirjan

sekä kieliopin Strelingiä seuraten;

Kreikan kirjallisuudesta:

Johanneksen evankeliumia kymmenen lukua,

Ksenofonin ”Anabasiksen” ensimmäisen kirjan

Saksan kielestä:

Lythin laatiman kieliopin ja osan siihen kuuluvista esimerkeistä.

Äidinkielessä:

Valikoituja osia Kultala-kirjasta, josta he ovat tehneet käännöksiä ruotsiin tyyliharjoituksina;

Geometriasta:

Eukleideen ”Alkeita” kuusi kirjaa, lisäksi 5. kirjan analyyttisen todistelun;

Forssellin ”Aritmetiikkaan” kuuluvasta esityksestä aina ns. Rabattin laskuoppiin asti he ovat oppineet lukuisin harjoituksin!

Maantiedosta:

Palmbladin julkaiseman kirjan, joka sisältää maailman matemaattisen, fyysisen ja poliittisen kuvauksen.

Maailmanhistoriasta:

Antiikin ja keskiajan historian Ekelundia seuraten

Uskonopista:

Lutherin Katekismuksen Lindblomin julkaisemana ja Rosenmüllerin lyhyesti esittämän ”Uskon Historian”.

Mainitut nuorukaiset ovat omaksuneet nämä opinnot, tosin melko suppeat, niin menestyksekkäästi etteivät he enää voi edetä koulussamme pitemmälle. Siksi, Erinomainen Mies, uskon tämän asian Sinun haltuusi kaikkea asianmukaista kunnioitusta osoittaen ja pyydän, että hyväntahtoisuudessasi tahdot myöntää heille luvan kuunnella lukiossa – joka vihdoin onnekkaasti näille seuduille vihittiin – Sinun ja kollegojesi oppineita luentoja. Muistaen että Koulumme on auttanut tämän lukion alkuun saattamisessa sulkeudun mitä nöyrimmin ja toiveikkaana suosioosi. Olkoon se todistuksena arvonannosta ja kunnioituksesta, jossa aion vankkumatta pysyä,

Merkittävä Mies, Nimesi nöyrin Palvelija

Joh. Vilh. Snellman

Kirjoitettu Kuopiossa 25. päivänä elokuuta 1844

 

 

  • 1. Toim. huom. suomennos latinasta.

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: