Valitus luentokiellosta yliopistolle 24.11.1837

Tietoka dokumentista

Tietoa
24.11.1837
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!

 

Olen vallitsevan tavan mukaisesti jättänyt yliopiston Kunnianarvoisalle Rehtorinvirastolle seuraavan ilmoituksen Yliopiston ilmoitustaululle pantavaksi:

”Aion pitää esityksen Akateemisen vapauden todellisesta luonteesta ja olemuksesta ja kutsun Herroja Ylioppilaita osallistumaan luennoilleni Teologisessa Luentosalissa maanantaina 27. ja keskiviikkona 29. marraskuuta sekä lauantaina 2. joulukuuta kello viisi iltapäivisin.”

Kunnianarvoisa rehtorinvirasto on kieltäytynyt panemasta tätä ilmoitusta tavalliseen tapaan julki. Tiedän hyvin, että rehtorinvirasto ei laillisesti voi riistää minulle suotua filosofian venia docendia, mutta ymmärrän myös, että jos minulta viedään oikeus tarjota vähäistä palvelustani opiskelevalle nuorisolle, dosentin arvoni samalla de facto [tosiasiassa] mitätöidään. Siksi rohkenen nöyrimmin pyytää Teidän Kunnianarvoisuuttanne ja Korkeimmin Kunnioitettua Konsistoria korjaamaan asian lain mukaisella tavalla.

Alati nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin

Kunnioitetun Konsistorin nöyrin Palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: