Painatuslupahakemus yliopistolle 16.1.1838

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.1.1838
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori

 

Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minun sallittaisiin lunastaa ja painattaa ne Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin pöytäkirjat, jotka koskevat Teidän Kunnianarvoisuudellenne ja Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille viime joulukuun 1. päivänä esittämääni pyyntöä saada nauttia minulle tässä yliopistossa suotua dosentuuria luennoimalla yksityisesti Akateemisen vapauden todellisesta luonteesta ja olemuksesta, minkä Yliopiston Kunnianarvoisa Rehtori minulta epäsi. Alati nöyrimmin kunnioittaen

Teidän kunniaa-arvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: