Todistushakemus matka-apurahaa varten filosofiselle tiedekunnalle 27.10.1836

Tietoka dokumentista

Tietoa
27.10.1836
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Korkeasti oppineet ja laajalti kuuluisat herrat Filosofisen tiedekunnan dekaani ja jäsenet!

 

Aion anoa Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin haettavaksi julistamaa matka-apurahaa ja pyydän nöyrimmin Maineikkaalta Filosofiselta Tiedekunnalta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Statuuteissa määrättyä, mainitun apurahan hakemiseksi tarvittavaa todistusta soveliaisuudestani valitsemani matkasuunnitelman toteuttamiseen. Suunnitelmani on lyhyesti esitettynä seuraava:

Olen vakuuttunut, että tieteelle ja sen harjoittajille on suurta hyötyä jokaisesta uudesta, edes kutakuinkin onnistuneesta jonkin filosofisen järjestelmän esityksestä, joka ottaa huomioon järjestelmän käsittämiseen liittyvät ja sen luojan itse usein sivuuttamat vaikeudet. Olen myös vakuuttunut Hegelin filosofisen järjestelmän suuresta merkityksestä järkevän ja perusteellisen tutkimuksen edistämisessä. Siksi olen käyttänyt vähäiset voimani tuon järjestelmän tulkintaan ja haen nyt matka-apurahaa tarkoituksenani vähintään puolitoista vuotta kestä­vän Saksassa oleskelun aikana saada tilaisuus kirjoittaa ja saksaksi julkaista ”Hegelin Filosofisen Järjestelmän esitys”. Vaikka tehtävä voi näyttää vähäisille kyvyilleni liian vaikealta, lohduttaudun kuitenkin sillä, että kun sitkeyteen, jolla tähän asti olen ponnistellut eteenpäin miltei yksinomaan oman itseni varassa, yhdistyisi pitkähkön Berliinin Yliopistossa eli Hegelin filosofian kasvuympäristössä vietetyn ajan tarjoama näkemys tuosta järjestelmästä, niin suunnitelmani on mahdollista toteuttaa. Osoituksena ainakin tieteellisestä innostuksestani rohkenen esittää tähänastisen, vähäisen tuotantoni eli: Maineikkaan Filosofisen Tiedekunnan luvalla julkaisemani akateemiset teokset; Svenska Litteratur Föreningens Tidningin numeroissa 28. ja 29. julkaisemani kritiikki ”P. D. A. Atterbomin teokset” sekä se pieni osa painettavaksi tarkoitetun Framställning af Logiken -teoksen käsikirjoituksesta, joka minulla on ollut kunnia luovuttaa Maineikkaan Tiedekunnan Dekaanille, Herra Professori ja Ritari Tengströmille.

Statuuteissa määrätyn matka-ajan loput puoli vuotta aion, jos sellainen voidaan sallia, käyttää Italian-matkaan saadakseni tutkimusteni kannalta välttämätöntä esteettistä sivistystä. Jos taas sitä ei sallita, aion tuona aikana vierailla Tanskan ja Ruotsin yliopistoissa.

Kolmas tarkoitukseni olisi tutustua yksityiskohtaisesti Saksan kuuluisien alempien oppilaitosten opetusmetodeihin. Tämän tiedon luulisin olevan isänmaalleni erityisen hyödyllistä siksi, että sen koulu- ja lukiojärjestelmässä lienee pian odotettavissa muutoksia. Voin kohtuudella vain odottaa Maineikkaan Tiedekunnan lausuntoa siitä, onko minulla tähän tarkoitukseen riittävät etukäteistiedot. Koulunopettajan ammatissa saadun kokemuksen ja osoitetun uutteruuden sijaan voin esittää vain sen vakuutuksen, että olen kolmentoista vuoden ajan lähes keskeytyksettä työskennellyt muiden opettamisen parissa. Rohkenen myös mainita painosta julkaisemani Latinan Oppikirjan ”Öfnings Exempel, lämpade till Latinska Språkets Etymologi.”

Toivon, että Maineikas Tiedekunta ei arvioi minua vain sen vähäisen perusteella, mitä olen tuottanut julkisuuteen, vaan pitää sitä nuoruuden yrityksinä ja arvioi, millaisia kehittymisen mahdollisuuksia se voisi osoittaa. Minulla on kunnia olla

Maineikkaan Filosofisen Tiedekunnan Nöyrin Palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: