Erik Johan Blomille

Tietoka dokumentista

Tietoa
15.4.1843
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kuopiossa

15.4.1843

 

Herra Vt. Rehtori E. J. Blom

 

Korkeasti oppinut Herra Maisteri! Helsingissä 

 

Saatuani nimityksen Herra Maisterin seuraajaksi otan vapauden lähettää Herra Maisterille tämän kirjeen pyytäen suotuisaa vastausta sen sisältämään ehdotukseen.

Nimitykseni tapahtui 4. maaliskuuta ja saa siis 4. toukokuuta lain voiman, joten voin ryhtyä virkaan vasta 1. kesäkuuta. Herra Maisteri tiennee itse parhaiten, miten epäedullinen tuo ajankohta on opettajan vaihdokselle, ja sen takia toivon, ettei Herra Maisteri pidä nöyrää pyyntöäni, että Herra Maisteri hoitaisi virkaa lukukauden loppuun asti, pelkästään minun oman etuni sanelemana. Vaikka en voi tuntea seikkoja, jotka tekevät jommankumman ratkaisun Herra Maisterille edulliseksi, kuvittelen kuitenkin, ettei muutto mainittuna aikana olisi myöskään Herra Maisterille mieluinen. Etenkin nyt, kun Hiippakunnan päämies on halukas olemaan läsnä Koulun kevättutkinnossa, olisi varmaan sangen sopimatonta, että minä, joka en vain ole täysin tietämätön kaikista sen asioista, vaan olen myös ollut vuosien ajan erossa nuorison ohjaamisesta, tulisin Herra Maisterin sijaan hänen paikalleen viimeisiksi tutkintoa edeltäviksi päiviksi, jotka kertaukselle omistettuina edellyttävät tavallistakin enemmän sitä, että opettaja tuntee hyvin oppilaansa ja heidän erilaisen edistymisensä, jottei hän saisi aikaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä.

Kun Herra Maisteri mahdollisesti voisi nimityksessään täkäläisen Koulun kollegan virkaan – mistä minulla on kunnia onnitella – nähdä esteen pyyntööni suostumiselle, saanen mainita, että rehtori Cygnaeus ei lähde aikomalleen ulkomaanmatkalle ennen lukukauden päättymistä, joten siis viranhoito voi täällä hankaluuksitta jatkua tähänastiseen tapaan. Tarpeettoman välivaiheen välttämiseksi luulisin myös sen käyvän päinsä, että rehtori Cygnaeus sen jälkeen, kun Herra Maisteri on määrätty jatkamaan nykyisessä tehtävässään, ottaa palvelukseen saman miehen, joka on tähän asti hoitanut kollegan virkaa, myös kesäkuuksi ja ilmoittaa siitä Tuomiokapitulille. Itsestään selvää lisäksi on, että Herra Maisteri kuittaa Kuopion rehtorin palkan kesäkuun loppuun asti.

Jos Herra Maisteri nyt olisi tyytyväinen viran hoitamiseen vielä mainitun ajan, saan jo etukäteen vakuuttaa olevani syvästi kiitollinen ja lisään vain nöyrän pyynnön, että Herra Maisteri jo paluupostissa hyväntahtoisesti lähettäisi minulle kirjallisen suostumuksensa, jotta voisin liittää sen virkavapausanomukseeni kunnianarvoiselle Tuomiokapitulille. Tämän hyväksymisestä olen vakuuttunut Herra Piispan ja muiden Konsistorin jäsenten suullisten lausuntojen perusteella.

Saanen nöyrimmästi pyytää kertomaan terveiseni Koulun muille Herroille Opettajille, joista monet ovat vanhoja veljiäni ja ystäviäni. Luultavasti saan ilon vakuuttua henkilökohtaisesti herrojen hyvinvoinnista ensi kesäkuun alussa, koska Herra Tohtori ja Piispa Ottelin on esittänyt toivomuksenaan, että lähtisin hänen mukaansa hänen suunnitellulle matkalleen, ja olen monista syistä sekä halukas että velvollinen noudattamaan tätä erinomaisen hyväntahtoista toivomusta.

Mitä suurinta kunnioitusta tuntien minulla on kunnia allekirjoittaa

Korkeasti oppineen Herra Maisterin

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: 
Alkuperäinen