Ludwig Noackilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
11.3.1846
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Wormsissa 11.3.1846

 

Kunnianarvoisa Herra! 

 

Darmstadtissa toimiva C. W. Lesken kustannusliike on päättänyt ryhtyä julkaisemaan uutta erikoisaikakauslehteä nimeltä Jahrbücher für speculative Philosophie, jonka toimittajaksi allekirjoittanut on nimitetty. Julkaisun tarkoituksena on tiukasti filosofisten tieteenalojen järjestelmällisen käsittelyn ohella erityisesti pyrkiä empiiristen tieteiden spekulatiivisen ymmärtämisen edistämiseen ja tarjota filosofian itsenäistä asemaa puolustaville tiedemiehille tähän asti puuttunut mahdollisuus esittää uudessa äänenkannattajassa tutkimuksiaan ja arvostelujaan tiedeyleisölle.

Joukko nimekkäitä oppineita on jo luvannut ryhtyä lehden avustajiksi, ja julkaisija olisi todella onnellinen, jos myös Te, Kunnianarvoisa Herra, haluaisitte hyväntahtoisimmin tukea hanketta sangen toivotuilla kirjoituksillanne, joista kustannusliike heti kunkin vihkon ilmestyttyä maksaa varmasti tyydyttävän palkkion. Tästä syystä rohkenen nöyrimmin tiedustella, sallitteko, että Teidät mainitaan pääsiäiseksi ilmestyvässä tämän vuosikerran ensimmäisessä numerossa lehtemme avustajien joukossa.

Suvaitkaa, Kunnianarvoisa Herra, ottaa vastaan altteimman kunnioitukseni vakuutus, jonka esittäessäni minulla on kunnia olla

nöyrimmin Teidän

toht. Ludwig Noack.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: