Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 14.8.1845

Tietoka dokumentista

Tietoa
14.8.1845
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Olen katsonut velvollisuudekseni ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että täkäläiseen yläalkeiskouluun on otettu kaksi oppilasta, jotka tunnustavat kreikkalais-venäläisen kirkon uskoa, mutta joilla ei ole tilaisuutta saada täällä tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, Nikolai ja Johan Tschernihin, ensiksi mainittu kolmannelle ja jälkimmäinen toiselle luokalle, ja anoa kunnioittavasti, että Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa Tohtori ja Ritarikunnan jäsen sekä Korkeasti kunnioitettu Tuomiokapituli ryhtyisivät tämän johdosta sangen suopeamielisesti siihen toimenpiteeseen, johon Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisen lukio- ja koulujärjestyksen 5. luvun 52. § voi antaa aiheen. Kuopiossa 14. elokuuta 1845.

Joh. Vilh. Snellman

 

Korkeasti kunnioitetulle Porvoon tuomiokapitulille.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: