Satamamestarin palkkaaminen Rauman maasatamaan, lausunto senaatin talousosastossa 4.5.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
4.5.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui – ja näki omasta puolestaan hyväksi, että ennen kuin asiassa enempää tehdään, kehotetaan kuvernööriä lähettämään keisarilliselle senaatille lausunto siitä, tarvittaisiinko Rauman sataman suojelemiseksi erityistä valvontaa ja olisiko tässä tarkoituksessa tarpeen palkata kyseiseen maasatamaan satamamestari.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: