Julin, Erik nuorempi

Julin, Erik nuorempi

1796–1874. Apteekkari Turussa, kauppaneuvos. Johti laivaveistämöä, perusti höyrylaivayhtiön ja valaanpyyntiyhtiön 1847. Apteekkari Johan J:n poika.

Conrad Hernmarckille

Päivämäärä: 
18.6.1851
Helsingissä 18.6.1851   Herra Konsuli Conr. Hernmarck  Os.: Herra H. J. Oldenburg, Pori   Saatuani hra Londicerin kirjeestä tiedon, että kirje voisi tavoittaa herrat Porissa, pidän velvollisuutenani viitaten edellisiin kuuliaisiin kirjeisiini 13. päivältä Vaasaan ja 16. päivältä Kristiinankaupunkiin ilmoittaa, että täällä on kaikki hyvin eikä mitään erityistä ole ilmaantunut. Ystävämme Borgström kirjoitti 14. päivänä Turusta ilmoittaen voivansa erinomaisesti. Herrat Westberg & Co. ovat lähettäneet Riiasta 10 lästiä ruista Turkuun Forssan yhtiön laskuun. Lähetämme asiasta tämän päivän po...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
2.9.1863
Turussa 2.9.1863   Senaattori ja Ritari Suuresti kunnioitettu Herra Joh. Vilh. Snellman Helsinki    Sen johdosta, että Herra Senaattori oli kirjeessään elokuun 26. päivältä tiedustellut, ovatko Venäjän valtion obligaatioiden haltijat halukkaita siirtämään ne Suomen Valtiokonttorille 6 %:n korolla, minulla oli kunnia sähköttää: ”Tarkkojen tutkimusten perusteella päätynyt varmuuteen ettei Turussa ole Venäjän obligaatioita.” Herra paroni Boye ei ollut silloin kaupungissa. Maaseudulta palattuaan hän on myöhemmin lähettänyt minulle oheen liitetyn kirjelapun. Mutta koska hän saa korkoa 100 ruplas...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
17.6.1867
Turussa 17.6.1867   Senaattori ja Ritari Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman. Helsinki.    Yleinen hätä, joka on viime vuosina kasvattanut nälkiintyneiden määrää, lehdistön palstat täyttävät valitushuudot, kaupunkeihin ja maaseutupaikkakunnille tulvivat kerjäläisjoukot sekä siellä täällä ilmenevät pelot nytkin odotetun sadon kohtalosta ovat saaneet minut kiinnittämään huomiotani siihen, etteivät maan rahvaan ajoittain sanomalehtikirjoituksissa saamat neuvot ja ohjeet täysin pysty vaikuttamaan siihen väestön omassa keskuudessaan harjoittaman taloudenpidon muutokseen, jonka aikaansaaminen ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
23.9.1867
Turussa 23.9.1867   Kunnioitettu Veljeni!    Eilisessä sähkeessä en pystynyt antamaan täydellisiä tietoja viljan hinnoista, ja vaikka tilanne on nytkin samanlainen, minun on kuitenkin mielestäni selvitettävä lähemmin tämän läänin tilannetta ja perusteita, joiden takia arvioin, että viljan ostaminen täältä tuottaa kruunulle vaikeuksia. Ruissato on koko läänissä jäänyt keskimääräistä pienemmäksi – ehkäpä Ahvenanmaalla ja joissakin saaristopitäjissä on voitu saada kylvetystä määrästä 4–5-kertainen tulos – samoin osissa Halikkoa, Uskelaa sekä Paimiota – mutta muualla sato on vain kaksin- ja joi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: