Boyen, Leopold Hermann Ludwig von

Boyen, Leopold Hermann Ludwig von

1771–1848. Preussilainen kenraali, sotaministeri 1841–47.

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
2.9.1863
Turussa 2.9.1863   Senaattori ja Ritari Suuresti kunnioitettu Herra Joh. Vilh. Snellman Helsinki    Sen johdosta, että Herra Senaattori oli kirjeessään elokuun 26. päivältä tiedustellut, ovatko Venäjän valtion obligaatioiden haltijat halukkaita siirtämään ne Suomen Valtiokonttorille 6 %:n korolla, minulla oli kunnia sähköttää: ”Tarkkojen tutkimusten perusteella päätynyt varmuuteen ettei Turussa ole Venäjän obligaatioita.” Herra paroni Boye ei ollut silloin kaupungissa. Maaseudulta palattuaan hän on myöhemmin lähettänyt minulle oheen liitetyn kirjelapun. Mutta koska hän saa korkoa 100 ruplas...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: