Dahlström, Carl Magnus

Dahlström, Carl Magnus

1805–1875. Liikemies ja tehtailija Turussa. Kauppaneuvos.

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1849: Ruotsalaisia kuvateoksia

Päivämäärä: 
1.1.1849
1. Europeiska Nationerna, deras seder, bruk och klädedrägter. Texten bearbetad af L. Westerdahl, Phil. Mag.; Plancherna litogr. af C. A. Dahlström. St:holm 1848. [Euroopan kansakunnat, niiden tavat, tottumukset ja vaateparret. Tekstin muokannut fil. maist. L. Westerdahl; kuvaliitteen litografiat C. A. Dahlströmin. Tukholma 1848.] 2. Nordamerikas Indianer, skildrade af C. Catlin. Öfversättning. St:holm 1846–48. [Pohjois-Amerikan intiaanit, kuvaillut C. Catlin. Käännös. Tukholma 1846–1848.]   Ilmoitellessaan numerosta 1 kustantaja toteaa, että Ruotsin kirjallisuudesta puuttuvat laajemmat maan...
Paikat: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
23.9.1867
Turussa 23.9.1867   Kunnioitettu Veljeni!    Eilisessä sähkeessä en pystynyt antamaan täydellisiä tietoja viljan hinnoista, ja vaikka tilanne on nytkin samanlainen, minun on kuitenkin mielestäni selvitettävä lähemmin tämän läänin tilannetta ja perusteita, joiden takia arvioin, että viljan ostaminen täältä tuottaa kruunulle vaikeuksia. Ruissato on koko läänissä jäänyt keskimääräistä pienemmäksi – ehkäpä Ahvenanmaalla ja joissakin saaristopitäjissä on voitu saada kylvetystä määrästä 4–5-kertainen tulos – samoin osissa Halikkoa, Uskelaa sekä Paimiota – mutta muualla sato on vain kaksin- ja joi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: