Vankien mahdollisuus valmistamiensa tuotteiden myymiseen, lausunto senaatin täysistunnossa 11.7.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
11.7.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kun tämä oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että senaattori halusi, ennen kuin asiassa enempää tehtäisiin, lähetteessä, jonka esittelijän tulee antaa prokuraattorin mainitun kirjelmän johdosta, kehottaa Turun ja Porin läänin virkaatekevää kuvernööriä toimittamaan prokuraattorin esityksen mukaisesti alamaisen lausuntonsa, siitä, voitaisiinko Turun kaupungin kauppatorin luota tai mainitun paikan läheisyydestä hankkia sopivat tilat, joissa kaupungissa sijaitsevan rangaistusvankilan vangit voisivat keskuudestaan valitsemiensa ja tarpeen vaatimalla tavalla vartioitujen luottamusmiestensä välityksellä tarjota toripäivinä myytäväksi valmistamiaan tuotteita, ja myöskin sellaisten tilojen hankkimisesta mahdollisesti koituvista kustannuksista ja myyntitilaisuudesta aiheutuvasta vankien vartioinnin lisätarpeesta. Lausuntoa varten lähetetyt asiakirjat tulee tällöin palauttaa.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: