Carl Magnus Creutzilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
10.5.1865
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Turussa 10.5.1865

 

Suuresti kunnioitettu Veli! 

 

Turun merenkulkukoulun johtokunnan mainitun koulun johtajan nimittämistä koskevan äskettäin keisarilliselle senaatille lähetetyn esityksen johdosta, jossa johtokunta on yksimielisesti puoltanut kapteeni Steniusta, saanen kiinnittää kunnioitetun Veljeni huomiota siihen, että johtokunnan mielestä olisi merenkulkukoulullemme onnettomuus, jos keisarillinen senaatti nimittäisi virkaan toiselle ehdokassijalle asetetun kapteeni Mattsénin, Vaasan merenkulkukoulun johtajan, jolla myös on varsin hyvät todistukset. Olen kuten monet muutkin saanut mainitun kapteenin lähemmin tuntevilta henkilöiltä tietoja, joiden mukaan hän viettää sangen epäsäännöllistä elämää, juo runsaasti ja käyttäytyy usein väkivaltaisesti perheensä piirissä. Anon tämän takia nöyrimmin, että kunnioitettu Veljeni kiinnittäisi tähän asiaan tarpeellista huomiota ja mikäli mahdollista vaikuttaisi asiaan, jotta viran saisi kapteeni Stenius, jonka olen havainnut erinomaiseksi opettajaksi ja oppisuoritusten arvostelijaksi ja jonka elämäntavat sitä paitsi ovat joka suhteessa hänelle kunniaksi.

Pyydän anteeksi, että olen vaivannut näillä riveillä, mutta olen katsonut tästä asiaintilasta kertomisen velvollisuudekseni ja minulla on kunnia erinomaista kunnioitustani vakuuttaen edelleenkin olla suuresti kunnioitetun Veljeni

nöyrä palvelija

C. M. Creutz

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: